Annett (66) slipper å flytte for å beholde jobben – slo staten i retten

Da arbeidsoppgavene hennes skulle flyttes fra Oslo til Stavanger, sa Annett Fuglesang fra Moss nei.

Annett Fuglesang og LO-advokat Alexander Cascio utenfor Borgarting Lagmannsrett

Annett Fuglesang vant over staten i Borgarting lagmannsrett. Her står hun sammen med LO-advokat Alexander Cascio, som førte saken i retten.

Foto: MERETE JANSEN/NTL-MAGASINET

– Fantastisk, rett og slett. Jeg tror ikke det helt har gått opp for meg enda, sier Fuglesang.

Hun jobbet med regnskap i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), med kontor i Oslo.

I 2016 ble det bestemt at oppgavene hennes skulle overføres til en annen statlig virksomhet, som har kontorer i Trondheim og Stavanger.

Flyttingen av arbeidsoppgaver skulle skje innen januar i år, og Annett Fuglesang og over 50 kollegaer måtte flytte med.

Elisabeth Stenwig

Regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig har ikke bestemt om dommen skal ankes.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

Det ville ikke Fuglesang. På den tiden hadde hun en mann som var pleietrengende, og fungerte som verge for en psykisk utviklingshemmet bror.

Fuglesang gikk derfor til sak. Nå har lagmannsretten gitt henne og en kollega medhold i at staten ikke kan tvinge dem til å flytte for å beholde jobben.

– Departementet har mottatt dommen og vil studere premissene. Standpunkt til en eventuell anke vil bli tatt innen ankefristen, sier regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig til NRK.

Det var bladet FriFagbevegelse som først skrev om lagmannsrettens avgjørelse.

Måtte flytte

Saken har pågått i nesten to år. Etter å ha tapt i tingretten bestemte Fuglesang, kollegaen og LO-advokat Alexander Cascio seg for å anke til lagmannsretten. I mellomtiden fortsatte overføringen av arbeidsoppgavene.

– Kontoret mitt er nå i Stavanger. Enten måtte jeg godta det, eller så mistet jeg jobben. Det siste var ikke aktuelt, sier Fuglesang.

Egentlig skulle hun bodd på hybel i Stavanger nå, forteller hun. Det andre alternativet var å pendle fra Moss.

– Hell i uhell, fikk jeg hjerteproblemer og ble sykemeldt. Så jeg har vært hjemme i Moss.

Fuglesang er nå 66 år gammel og forteller at hun tror mange tenker at hun kunne gått av med tidligpensjon i stedet for å flytte med jobben.

– Jeg følte ikke at noen skulle fortelle meg når jeg skal pensjonere meg. Det skal jeg selv ta en avgjørelse på, og det var ikke da.

Andre regler for statsansatte

Borgarting lagmansrett slår i dommen fast at flytting av arbeidsoppgaver mellom statlige virksomheter er en virksomhetsoverdragelse.

Ifølge arbeidsmiljøloven har de ansatte da krav på å følge med til ny arbeidsgiver. Men de kan også kreve å få slippe.

I tilfeller hvor det får store personlige konsekvenser kan ansatte benytte seg av «valgretten» og velge å bli værende hos gammel arbeidsgiver.

Men Kommunal- og moderniseringsdepartementet mente at denne retten ikke gjelder for statsansatte som flyttes mellom to statlige virksomheter.

– Viktig avklaring

I sakspapirene legger departementet til grunn at tjenestemannsloven, som fortsatt gjaldt i 2016, overstyrer arbeidsmiljøloven. Der het det at «arbeidstaker er forpliktet til å finne seg i omplassering til andre arbeidsoppgaver i virksomheten.»

– Hele situasjonen var håpløs. Det skulle holdt at det er kinkig for etablerte folk å flytte til andre kanter av landet. Skal man da røske opp hele familien? spør Fuglesang.

Men lagmannsretten mente altså at arbeidsmiljøloven står sterkere enn tjenestemannsloven i saken til Fuglesang. Det gleder LO-advokat Cascio.

– Det har vært viktig for forbundet å få dette avklart, for å se om statsansatte har samme rettigheter som kommunalt og privat ansatte. Staten argumenterer med en forståelse av loven som i praksis vil være dårligere for statsansatte, sier han.