Hopp til innhold

Anmeldt lege kan miste retten til å praktisere

En politianmeldt lege i indre Østfold kan miste retten til å praktisere.

Stetoskop
Foto: Leah-Anne Thompson

Fylkeslegen har bedt Statens Helsetilsyn om å vurdere reaksjoner mot legen etter at pårørende anmeldte legen for dårlig oppfølging.

Flere advarsler og klager

Legen ble tidligere i sommer politianmeldt for dårlig oppfølging av en kreftpasient, og har en lang historie med klager og tilsynssaker mot seg. Han har fått fire advarsler fra Statens Helsetilsyn allerede, den siste så sent som i mai i år.

Nå ber fylkeslegen nok en gang helsetilsynet om å vurdere reaksjoner mot legen. Det sier jurist hos fylkeslegen, Knut Fredrik Thorne.

- Det er vel en av de legene vi har hatt flest klager mot de siste årene, sier Thorne.

Mannen har lovet bot og bedring tidligere, men Thorne sier han ikke kan se at det har skjedd noen endringer.

Avdekket flere avvik

Fylkeslegen har avdekket at legen har skrevet ut svært store mengder vanedannende medisiner til en rekke pasienter. Det kommer på toppen av rot med rutiner og papirer, mangelfull oppfølging av pasienter, og ufullstendige journaler.

Statens Helsetilsyn har ikke mottatt saken ennå, men fungerende fagsjef Tjaarke Hopen, sier dette er alvorlig - og uvanlig.