Anmeldt for ulovlige anskaffelser

Halden kommune er anmeldt for ulovlige anskaffelser i Halden ishall, og kan ende opp med et klekkelig gebyr.

Halden ishall

Halden kommune er anmeldt til KOFA. Anmeldelsen gjelder avtalen som ble inngått mellom kommunen og entreprenørselskapet ISS i juni 2009.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune er anmeldt til Klagenemda for offentlige anskaffelser - KOFA i forbindelse med arbeider på Halden ishall.

- Jeg kan bekrefte at det har kommet en klage, der det er nedlagt en påstand om at det foreligger ulovlige direkte anskaffelser av bygge- og anleggsarbeider på en ishall i Halden, sier sekretariatsleder i KOFA Erlend Pedersen til nrk.no.

Les også:

Avtale Halden kommune - ISS

Avtalen mellom Halden kommune og ISS er datert 23. juni 2009.

Foto: Kopi avtale juni 2009

ISS- Halden kommune

Anmeldelsen har kommet fra en privatperson og gjelder det klager mener er ulovlige direkte anskaffelser knyttet til en avtale mellom kommunen og entreprenørselskapet ISS.

Det ble inngått en avtale i juni 2009 mellom Halden kommune og entreprenørselskapet ISS.

I avtalen angis konkrete pengebeløp knyttet til arbeider i ishallen, og det er også en passus om at ISS skal ha all fremtidig moms til Halden ishall knyttet til byggeprosjektet.

Videre heter det i avtalen at ISS sørger for og bekoster ferdigstillelsen av Halden ishall utvendig og innvendig, og selskapet skal sørge for at alle offentlige tillatelser og pålegg foreligger og er oppfylt.

Avtalen tilsier også at ISS skal konvertere deler av sine utestående fordringer til et langsiktig lån på 3,4 millioner kroner, og at selskapet skal avskrive sine fordringer utover 26,4 millioner kroner.

Ishallen skulle ha vært overdratt fra kommunen til et eiendomsselskap, men var på det tidspunktet ISS og Halden kommune inngikk avtale i kommunal eie.

Les også:

Klare regler for offentlige anskaffelser

Reglene for offentlige anskaffelser omfatter alle etater og organer i staten, fylkeskommunene og kommunene.

Forbruker- og Administrasjonsdepartementets anskaffelsesregelverk tilsier en plikt til å skrive protokoll for alle anskaffelser over 100 000 kroner.

Den nasjonale terskelverdien for å kunngjøre offentlige innkjøp er på 500 000 kroner.

- Når man skal foreta en offentlig anskaffelse, der verdien på anskaffelsen er over 500 000 kroner, så har man som en hovedregel plikt til å kunngjøre anskaffelsen i databasen Doffin, eller også i databasen TED - dersom anbudet overstiger EØS sin terskelverdi, sier Erlend Pedersen til nrk.no.

Med mindre det er et unntak fra kunngjøringsplikten er offentlige myndigheter pliktige til å følge disse reglene, sier han videre.

Byggeprosjekt til flere titalls millioner

I pressemeldingen fra Halden kommune og ISS i november i fjor heter det at ombyggingen av Halden ishall har kommet opp i 46 millioner kroner inklusive moms og finanskostnader.

Avtalen mellom ISS og Halden kommune datert juni 2009, som nå er anmeldt til KOFA, er mindre omfangsrik enn de 46 millionene, og er så langt den eneste henvendelsen KOFA har fått om ishallsprosjektet.

Ishallen har vært i kommunal eie det meste av tiden mens byggearbeidene ISS har utført har pågått. Hallen er i dag et heleid kommunalt eiendomsselskap.

Les også:

- Kan få gebyr

Dersom KOFA finner at Halden kommune har foretatt ulovlige direkte anskaffelser knyttet til bygge- og anleggsarbeider på Halden ishall vil det vanke et gebyr.

- Det kan bli snakk om et overtredelsesgebyr fra KOFA. Klagenemda for offentlige anskaffelser har myndighet til å ilegge et gebyr oppad til 15 prosent av anskaffelsesverdi, dersom det viser seg at reglene ikke er fulgt, sier Erlend Pedersen.

Nå skal Halden kommune få svare på klagen.

- Kommunen har fire uker på seg til å svare. Deretter går saken videre til klageren, som skal uttale seg igjen, og så får Halden kommune ytterligere en mulighet til å uttale seg etter klagerens uttalelse, sier Erlend Pedersen.

Han antyder at KOFA kan komme til å bruke fra fire til seks måneder før hele prosessen er ferdig, og det foreligger et vedtak om det skal ilegges gebyr eller ei.

Se samle-saken:

"Bråket rundt Halden ishall"