Ankomstsenteret i Råde er fullt

Asylsøkere som kommer over svenskegrensen blir sendt videre til Oslo fordi det er fullt på ankomstsenteret i Råde.

Mottakssenteret i Råde

Sengekapasiteten på ankomsstenteret i Råde er sprengt fordi registreringsprosessen den siste uken har tatt for lang tid.

Foto: Gøril Furu / NRK

Lørdag kveld kom det 16 asylsøkerne over grensen ved Svinesund. Alle ble sendt videre til Oslo fordi det er fullt på ankomstssenteret i Råde, melder Østfoldpolitiet.

– De tusen overnattingsplassene vi har er nå fullt opp, sier Ingeborg Grimsmo kommunikasjonsdirektør i UDI.

Registreringskapasiteten har vært for dårlig på ankomstsenteret den første uka, noe som har forsinket prosessen og ført til at overnattingsplassene er fulle.

Ingeborg Grimsmo

Ingeborg Grimsmo er kommunikasjonsdirektør i UDI.

Foto: Nora Lie/UDI

– Vi har latt asylsøkerne få overnatte på ankomssenteret inntil de er registrert. At registreringsprossessen har gått saktere enn forventet er årsaken til at alle overnattingsplassene på senteret nå er fulle, sier Grimsmo.

Hun forteller at politiet derfor fortløpende avveier når de kan sende asylsøkere til ankomstsenteret i Råde igjen.

Øker kapasiteten

Politiet og UDI hentet før helga inn rundt 20 personer for å få fortgang på registreringen.

– Det er en vesentlig styrking som er satt inn for å kompenser for den flaskehalsen vi identifiserte i registreringsprossessen. Vi bygger opp kapasitetn slik at vi tar unna den restansen vi bygde opp de to første oppstartsdagene også, sa fagsjef Knut Berntsen i UDI til NRK Østfold på fredag.

Han fortalte at de regner med å kunne hente inn det tapte i løpet av helga.

– Når det gjelder senteret som sådan, fungerer alle ledd i prossessen slik det er tenkt, med unntak av at det er kapasitetsproblemer, og det er noe vi kan gjøre noe med. Jeg regner med at vi i løpet av helga har en kapasitet som er god nok, sa Berntsen til NRK Østfold på fredag.