Ankomstsenter kan bli permanent

UDI vurderer en permanent stasjonering av ankomstsenteret for asylsøkere i Råde allerede én uke før senteret åpner. Foreløpig er kontrakten på tre år.

Telt til flytkningene

Allerede nå vurderer UDI en permanent stasjonering av ankomstsenteret i Råde.

Foto: Tomas Berger / NRK

I dag viste Utlendingsdirektoratet (UDI) frem lokalene for pressen, og UDIs prosjektleder, Knut Berntsen mener bygget møter alle kravene de ønsker.

– Senteret har gode byggeteksnike løsninger og lokaliseringen her i Råde er ideel. De fleste ankomstene kommer over Svenskegrensa.

Berntsen mener det er mulig med en forlengelse av leilekontrakten.

– Vi har leid dette for tre år, men har mulighet til å leie det lenger. Dette kan bli langt mer enn bare et akuttmottak, sier Berntsen.

Positiv til permanent senter

I disse dager jobbes det for fullt med å ferdigstille det nye ankomstsenteret i Råde. Lokalene skal kunne ta imot 1000 flyktninger i døgnet og åpnes i slutten av neste uke.

Ankomstsenter i Råde

Slik ser sengene i ankomstsenteret ut. Senteret skal ta i mot alle flyktninger som kommer til Norge bortsett fra de som kommer til Finnmark.

Foto: Espen Torgersen / NRK

At UDI allerede nå åpner for å se på en mer permanent løsning, er også noe ordføreren i Råde kan være villig til å vurdere.

– Hvis man har et godt samarbeid og man ser at det gagner både de som kommer hit og innbyggerne i Råde, så ser ikke jeg bort fra at dette kan vare ganske lenge, sier René Rafshol (H).

Får velkomstpakke med klær

Når flyktningene kommer til Råde blir de sluset gjennom bygget. De må innom en rekke stasjoner og alle eiendelene deres skal fryses ned.

Flyktningene får også utdelt en liten pakke med klær og skal til registrering og helsekontroll. Det hele skal fungere som et samlebånd.

Velkomstpakke ankomstsenter

Denne velkomstpakken får asylsøkerne når de kommer til senteret.

Foto: Espen Torgersen / NRK

– Slik det legges opp nå tror jeg dette kan fungere brukbart, det som blir en utfordring er å fange opp sårbare som trenger en særlig oppfølging. Når så mange skal gjennom dette systemet vil det bli en utfordring, sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere.