Hopp til innhold

Ankesak mot kjendisbilselger

Tirsdag starter ankesaken mot tidligere luksusbilselger Geir Bråthen. Han er tiltalt for bedrageri og skatteunndragelse.

Auto-Forum

Luksusbilselger Geir Bråthen ble i tingretten i fjor dømt til tre års fengsel.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Bråthen har påanket dommen og den skal opp til ny prøvelse. Da vil det være naturlig for påtalemyndigheten å vise til den dommen som allerede er påsagt og sannsynligvis legge ned samme påstand som det som ble sluttresultatet i Drammen tingrett, sier politiadvokat Hans Lyder Haare.

Tirsdag starter ankesaken mot luksusbilselger Geir Bråthen. Eieren av Auto-Forum ble i januar i fjor dømt i Drammen tingrett til tre års ubetinget fengsel for bedrageri og skatteunndragelse.

Hans Lyder Haare

Politiadvokat Hans Lyder Haare.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Saken gjelder to forhold. Det ene er et investeringsbedrageri etter den gamle straffeloven og det andre er et momsbedrageri. Vi mener nå som sist at de regnskapene som ble fremlagt, og som fikk Dag Høili til å investere i Auto-Forum, de var ikke riktige, forteller Haare og legger til:

– Det er mye som tyder på at de var laget slik at de skulle være fristende for Dag Høili å investere i denne butikken.

Solgte til kjendiser

Bruktbilfirmaet Auto-Forum i Drammen gjorde i 2011 og i 2012 på papiret god butikk med å selge biler tilnærmet gratis ved hjelp av lukrative gjenkjøpsavtaler til et tjuetall norske kjendiser fra idretts- og underholdningsverdenen, samt flere finanstopper.

– Vi mener jo, ut fra etterforskningen, at det har foregått straffbare handlinger, sier Haare.

Sportsbilentusiast og investor Dag Høili ønsker å være med å videreutvikle selskapet. Våren 2012 overfører han tre luksusbiler av typen Koenigsegg, til en verdi av 16,5 millioner kroner til Auto-Forum, mot at han får 45 prosent av aksjene i bilfirmaet.
Sommeren 2013 blir Auto-Forum slått konkurs, og Høili mener han ble lurt til å investere i bilfirmaet på bakgrunn av falske regnskap fra 2011.

Mener de har en sterkere sak

Geir Bråthen ønsker ikke å gi noen kommentar, men hans advokat mener Bråthen har en sterkere sak denne gangen.

Advokat Christian Flemmen Johansen

Advokat Christian Flemmen Johansen.

Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

– Det er flere nye vitner og det er flere av vitnene som i etterkant har kommet med mer informasjon som burde ha kommet frem under tingrettsbehandlingen, som nå vil komme frem i lagmannsretten, forteller Christian Flemmen Johansen.

– På hvilket grunnlag mener du at tingretten tok feil i første rettsrunde?

– Det vi mener er at saken ikke var godt nok opplyst, og vi har jobbet i etterkant med å få den bedre belyst, blant annet med sikte på Geir Bråthens rolle og hva han har gjort og ikke gjort. I tillegg så har vi også brukt denne investoren og funnet ut en del nye ting der som også vil bli lagt frem for lagmannsretten.

Det er satt av fire dager til å behandle saken i retten.