Hopp til innhold

Tiltalte gråt i retten – skal ha skjønt alvoret

DRAMMEN (NRK): Den tiltalte 33-åringen fra Drammen gråt da ankerettssaken startet i Borgarting lagmannsrett, etter tiltalen om overgrep mot spedbarn. To tiltalte får vurdert sine dommer på nytt.

Overgrepssak Drammen Tingrett

Da 33-åringen ble arrestert for halvannet år siden, var han ifølge forsvarer Gunhild Lærum redd for hva han var i stand til å gjøre.

Foto: Ester Maria Bjørneboe / Tegning

– Det å høre om og se disse handlingene er tøft for ham. At han er en av hovedpersonene, synes han er særdeles vanskelig. Nå har han tatt det innover seg, det er forskjellen fra tidligere, sier advokat Gunhild Lærum.

Gunhild Lærum

– Det er vanskelige soningsforhold, når du sitter fengslet for denne type forhold, sier 33-åringens forsvarer, Gunhild Lærum.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Hun er forsvarer for drammensmannen. Han er en av de to som sitter på tiltalebenken.

Blant anklagene er seksuelle overgrep mot to babyer som var et par måneder gamle.

Les også:

Da Drammen tingrett behandlet saken for et år siden, satt fem personer på tiltalebenken. Siden den gang har de tre andre begynt å sone straffen sin.

Ingen rettspraksis i overgrepssaker mot spedbarn

For de siste to tiltalte ble saken anket, både fra riksadvokaten og fra de tiltalte. 33-åringen fra Drammen og en 29 år gammel mann fra Oslo ble dømt til henholdsvis 11 og 8 års forvaring.

Kristin Røhne

Ifølge statsadvokat Kristin Røhne finnes det ingen lignende saker i nyere norske rettshistorie.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Aktoratet mente dommene ikke var strenge nok, og riksadvokaten anket derfor straffeutmålingen. For drammensmannen hadde aktoratet lagt ned påstand om 15 års forvaring.

– Etter en totalvurdering av alle forholdene, mener vi fortsatt at 15 år er riktig straffeutmåling, sier statsadvokat Kristin Røhne.

Hun mener saken er spesiell, fordi da hun skulle sjekke hvilken rettspraksis som gjelder, klarte hun ikke å finne tilsvarende overgrepssaker mot spedbarn.

– Det er ingen sammenlignbare straffeutmålinger i tidligere saker, sier Røhne.

– Har tatt handlingene innover seg

Drammensmannen mener forvaringsdommen er for streng, ifølge hans advokat Gunhild Lærum.

– Han er helt klar over at han skal dømmes og vil bli dømt, og at avgjørelsen vil bli streng. Hans poeng er at en tidsbestemt straff hadde vært riktig, og han hadde ikke anket hvis ikke statsadvokaten hadde anket først, sier Lærum.

Den tiltalte drammensmannen ble fengslet i september 2013. Aktoratet mener det er fare for at 33-åringen kan komme til å gjenta lignende handlinger. Den påstanden er ikke tiltalte enig i.

– Det er lenge siden han ble arrestert, og han har tatt innover seg det han har begått av straffbare handlinger, og han går i terapi. Da han ble arrestert var han redd seg selv, og hva han var i stand til å gjøre. Han er av den oppfatning at dette er en epoke han har lagt bak seg, sier Lærum.

Les også:

Erkjenner ikke straffskyld

For den 29 år gamle oslomannen skal lagmannsretten også ta stilling til deler av skyldspørsmålet.

– Anken for skyldspørsmålet gjelder to av de konkrete episodene som min klient er domfelt for, sier mannens forsvarer, Espen Wangberg.

29-åringen erkjente ikke straffskyld i tingretten, og det fastholder han i ankesaken.