Drapssiktet anker fengsling til Høyesterett

Det kan virke støtende på allmennhetens rettsfølelse dersom siktede løslates, mener retten. – Det kan støte allmennhetens rettsfølelse å la en så gammel mann bli sittende i varetekt, kontrer forsvareren.

Rekonstruksjon av Grålum-drapet

Den drapssiktede 80-åringen var i august tilbake på åstedet for å gjennomføre en rekonstruksjon av drapet.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

Mannen som er siktet for å ha skutt og drept sin egen kone på Bjørnstad i Sarpsborg ble for to uker siden varetektsfengslet for fire nye uker.

Harald Otterstad

Mannens forsvarer Harald Otterstad utenfor boligen til 80-åringen i august.

Foto: Sebastian Nordli / NRK

Den siktede 80-åringen har sittet fengslet siden drapet skjedde i mars. I den nyeste fengslingskjennelsen begrunner Sarpsborg tingrett videre fengsling med at det vil kunne virke støtende på allmennhetens rettsfølelse dersom mannen blir løslatt.

Nå har mannens forsvarer, Harald Otterstad, bedt Høyesterett om å gjøre en vurdering av saken.

– Vi er ikke enig i at det er riktig å anvende angjeldende bestemmelse så lenge etter at handlingen fant sted – særlig med tanke på siktedes alder og helsemessige tilstand, forteller Otterstad.

Holder øye med helsetilstanden

Han har flere ganger fortalt om mannens helsetilstand og hvordan siktede har reagert på å sitte fengslet.

Politiadvokat Bjørn Thune

Politiadvokat Bjørn Thune i Østfold politidistrikt.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Han opplever fengselsoppholdet som særdeles belastende, gjentar han.

Men både Sarpsborg tingrett og påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Bjørn Thune i Østfold politidistrikt, har poengtert at politiet følger med på mannens helsetilstand i varetekt.

– Vi tar alderen og hans helsetilstand med i betraktningen, og vi har god kontakt med kriminalomsorgen. Vi mener at det ikke er uforholdsmessig å holde ham varetektsfengslet fram til hovedforhandlingen, sa Thune til NRK i starten av august.

Kan godta meldeplikt

Politiet opplyste i siste fengslingsmøte at de tar sikte på at etterforskningen av saken vil være ferdig gjennomført og oversendt høyere påtalemyndighet for avgjørelse av tiltalespørsmålet i løpet av den nåværende fengslingsperioden.

Rekonstruksjon av Grålum-drapet

Mannen har sittet varetektsfengslet siden drapet skjedde i mars.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Etter hvert som tiden går kan det rimeligvis ikke gjøres gjeldende at det konstant vil representere en krenkelse av allmennhetens rettsfølelse dersom en løslatelse skulle bli bestemt, skriver Otterstad og legger til:

– Jeg vil gjøre gjeldende at det faktisk er egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse at en så gammel mann som siktede fortsatt må utholde varetekt.

Under fengslingsmøtet i midten av august ga den siktede 80-åringen uttrykk for at han gjerne kan inngå i en meldepliktsordning dersom han skulle løslates.

Mannen har hele tiden hevdet at han skjøt kona si ved et uhell og at han ikke skjøt for å drepe henne.