Hopp til innhold

Luksusbilsak ankes til Høyesterett

Tommy Steine vil ikke betale for luksusbiler etter dom i lagmannsretten, og han anker saken videre til Høyesterett.

Tommy Steine

Tommy Steine tar en ny runde i retten, etter dommen fra lagmannsretten.

Foto: NRK

For en drøy uke siden ble Tommy Steine dømt til å betale Santander Consumer Bank AS rundt en million kroner.

Dommen fra Eidsivating lagmannsrett kom etter at Tommy Steine nektet å gjøre opp for lån til luksusbiler. Steine var tidligere frikjent i tingretten, men Santander anket saken videre til lagmannsretten hvor Steine tapte.

Anker til Høyesterett

Nå anker Steine og hans advokat, Jørgen Klaveness, saken videre til Høyesterett.

– Grunnen til at saken havnet i rettsapparatet, er at banker som bruker bilforhandlere til å låne ut penger for seg, noen ganger står ansvarlige for tap som disse forhandlerne påfører kundene, sier Steines advokat Jørgen Klaveness til Nettavisen.

Advokaten mener at Steine ble lurt til å kjøpe bilene med en prisgaranti ved tilbakekjøp som forhandleren ikke klarte å oppfylle. Flere kjendiser hadde kjøpt biler fra drammensfirmaet Auto-Forum. Avtalene gikk ut på at kjendisene kunne levere tilbake bilene og få så godt som hele kjøpesummen tilbake. Da Steine ville kvitte seg med bilene i 2011, var bilforretningen plutselig stengt, og bilselgeren var forsvunnet.

– Tok feil av tallene

Steine og hans advokat anker videre til Høyesterett, fordi de mener lagmannsretten har tatt feil av tallene. Lagmannsretten mener Steine burde ha reagert på at prisen ved tilbakelevering av bilene var for høy.

– Dette er et prinsipp det går an å ha forståelse for. I dette tilfellet ble resultatet likevel feil, fordi retten misforsto hva bilene var verdt. Den trodde at verdien var 52.000 kroner, mens virkeligheten, som banken også la til grunn, var at de var verdt 680.000 kroner, sier Klaveness til Nettavisen.

Han hevder at det lagmannsretten egentlig sier, er at en bilkunde som får mer for innbyttebilen enn de er verdt, bør forstå at han er med på å lure banken som står for finansieringen.

– Det ankesaken må avgjøre, er om det samme gjelder en bilkunde som får moderat overpris for innbyttebilene sine, i dette tilfellet om lag 35 prosent, sier Klaveness.