Anker frifinnelse av dagmamma

Martine-saken får trolig en ny behandling i rettssystemet. Dagmammaens forsvarer mener politiet burde ha etterforsket i andre retninger allerede fra starten.

Martine

Martine ble bare 13 måneder gammel.

Foto: Privat

– Saken oppleves som et vedvarende og uvirkelig mareritt for vår klient og påtalemyndigheten burde slik vi ser det satt sluttstrek nå og besinnet seg.

Det sier Thomas Randby. Sammen med Sidsel Katralen er han forsvarer for den tidligere dagmammaen.

Thomas Randby i Borgarting lagmannsrett

Thomas Randby er sammen med Sidsel Katralen forsvarer for kvinnen som ble frifunnet i tingretten.

Foto: NRK

– Dagmammaen gjorde ikke noe galt mot Martine i 2006. Saken har blitt henlagt av politiet flere ganger og hun ble nylig enstemmig frifunnet av Ringerike tingrett etter en langvarig og grundig bevisførsel, sier Randby før han legger til:

– Politiet bestemte seg etter få dager i 2006 å rette søkelyset mot dagmammaen, og har etter vårt syn i liten grad etterforsket reelt i andre retninger.

Mener bevisene er vurdert feil

Ringerike tingrett konkluderte i sin domsslutning at det ikke er klart om den 13 måneder gamle jenta var skadet før over leveringen til dagmammaen eller om hun ble skadet etterpå.

Statsadvokat Marit Formo la ned påstand om syv og et halvt års fengsel for kvinnen under behandlingen i tingretten. Hun forteller at de nå anker saken fordi de mener bevisene er vurdert feil.

Statsadvokat Marit Formo i Sandefjord tingrett.

Statsadvokat Marit Formo ble ikke hørt i tingretten

Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

– Bakgrunnen for vår anke er at påtalemyndigheten mener tingretten har vurdert bevisene uriktig, og at saken bør få en ny prøving i lagmannsretten. Når det gjelder anken over saksbehandlingen så er vår oppfatning at domsgrunnene har mangler, sier Formo før hun legger til:

– Dersom lagmannsretten finner at anken skal prøves, så er det usikkert når ankesaken kommer opp.

Hva skjedde egentlig med Martine?

Den spesielle saken går helt tilbake til 4. september i 2006. 13 måneder gamle Martine blir levert til dagmamma på morgenen. Kun noen timer senere tar dagmammaen kontakt med foreldrene og forteller at Martine er i dårlig form. Martine blir først lagt inn på Ringerike sykehus hvor det blir avdekket alvorlig hodeskader og barnet fraktes videre til Rikshospitalet i Oslo. Etter noen dager dør barnet.

Etter dødsfallet undersøkte politiet foreldrene, men rettet etter hvert mistanken mot dagmammaen. Etter at saken først ble henlagt 2. april 2008, omgjorde riksadvokaten henleggelsen. Etter en ny og omfattende etterforskning ble saken igjen henlagt i 2009. Leger og sakkyndige konstaterte at jenta var påført alvorlige hodeskader, men det var den gang vanskelig å fastslå tidspunktet.

Så kom den nye «cold case»-gruppen ved Kripos på banen. Etter press fra Martines foreldre og Stine Sofie-stiftelsen har denne gruppen bistått politiet i Sørøst politidistrikt med etterforskningen, som i 2017 endte i en tiltale.

Det er med bakgrunn i nye medisinske metoder at politiet mente å kunne stadfeste når den ett år gamle jenta fikk skadene, og som dannet bakgrunnen for den nye tiltalen mot dagmammaen – 12 år etter dødsfallet.