Hopp til innhold

Anker dommen i Hokksund-saken

Mannen som er dømt for å ha forårsaket 17 år gamle Jonas Wendelborg Bråtens død, anker dommen på sju års fengsel.

Jonas Wendelborg Bråten

DØDE ETTER FESTVOLD: Jonas Wendelborg Bråten (17) døde av kuttskader etter en krangel på en fest.

Foto: Privat

Den domfelte 20-åringen slo Jonas Wendelborg Bråten i halsen med et glass på en fest i Hokksund i september 2013. Tenåringen døde av skadene på sykehus dagen etter. Forsvarer Harald Stabell mener hans klient ikke kunne innsett muligheten for at slaget ville føre til at 17-åringen døde.

– I samråd med meg har klienten valgt å anke. Bakgrunnen er at han mener det er feil ved bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, og at dommen er for streng. Det vil også bli begjært ny behandling av oppreisningskravene, sier Stabell til NRK.

– Streng dom

Aktor Tonje Tønder og forsvarer Harald Stabell

Aktor Tonje Tønder og forsvarer Harald Stabell i retten i Hokksund

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

20-åringen ble dømt for legemsbeskadigelse med døden til følge, med bruk av særlig farlig redskap. Straffeutmålingen var i tråd med aktors påstand. I dommen står det at den da 18 år gamle mannen burde forstått at glasset ville knuse, og at slaget kunne få livstruende konsekvenser.

I retten erkjente den 20 år gamle mannen handlingen, men ikke straffskyld fordi han ikke husker noe av hendelsen. Stabell mener det er en svært streng dom.

– Han har en automatisk rett til anke, på grunn av strafferammen på 10 år. Vi ser det slik at risikoen for at det skal bli verre med en strengere dom er minimal, sier Stabell.

Ifølge Stabell tok hans klient dommen svært tungt, men han er villig til å ta belastningen med en ny rettssak.

– Det er klart dette blir en påkjenning for alle parter, for tiltalte selv, og naturligvis for de etterlatte, sier Stabell.