Anken i Uniol-saken ble forkastet

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra mannen som er dømt for tollunndragelser i bedriften Uniol i Fredrikstad. Fredrikstad tingrett fant mannen skyldig i å ha skrevet tollpapirer, slik at kunder i EU unnslapp avgifter på over 33 millioner kroner for biodiesel. Dommen på fengsel i to år, hvorav et år betinget, blir dermed stående. Mannens advokat hevder alt som skjedde ble styrt av selskapet som den gang eide Uniol, og mente det var grunnlag for anke.

Uniol i Fredrikstad
Foto: Lars Håkon Pedersen