Angst og depresjon mer utbredt blant flyktninger

Som 10-åring ble Tayyab Choudri forlatt av faren. Det ble starten på et liv preget av ensomhet, angst og depresjon. En rapport viser at flyktninger har mer psykiske plager enn resten av befolkningen.

Tayyab Choudri

BEHANDLING: Etter flere år med behandling kom Tayyab Choudri seg ut av depresjonen og angsten.

Foto: Zhilwan Manbari / NRK

– Jeg klarte ikke konsentrere meg på skolen fordi jeg savnet pappa, forteller Tayyab Choudri.

Allerede som ung gutt slet Choudri med psykiske plager, men det var da han mistet jobben på grunn av nedskjæringer, at han møtte veggen.

– Jeg isolerte meg selv og ble så deprimert at jeg ikke klarte å fungere lengre, det førte til at jeg ble innlagt.

Det tok ti år med behandling før han ble frisk nok til å komme seg ut i arbeidslivet igjen. Da bestemte han seg for å starte organisasjonen Internasjonal Helse og Sosialgruppe, som blant annet hjelper flyktninger med psykiske helseutfordringer.

Høyere risiko for flyktninger

En norsk studie viser at 48 prosent av flyktningene har symptomer på depresjon og angst. Mens gjennomsnittet hos befolkningen ellers ligger på rundt 20 prosent.

– Flyktninger som kommer til Norge opplever at de ofte er ensomme og bærer preg av konflikten de har flyktet fra, forteller Choudri.

Choudri mener at det er for lite kunnskap om psykisk helse og psykiatri blant flyktninger i dag. Han mener også at terskelen for at de søker om hjelp er for høy.

St32MfuCtC0

ÅPENHET: Samfunnsdebattant Sofia Nesrine Srour mener vi trenger mer av minoritetsperspektiv i debatter og helsevesenet.

Foto: Ole Berg-Rusten

Samtalen burde være mer inkluderende

Samfunnsdebattant Sofia Nesrine Srour sier at det er tabu å snakke om psykisk helse i enkelte miljøer. Fordi det å snakke om følelser er et tegn på svakhet.

– I enkelte minoritetsmiljøer og lukkede trossamfunn opplever man at noen har et avvisende forhold til psykisk helse. Tabuet og fordommene man møter på kan gjøre at man føler skam over å være syk, som igjen gjør det vanskelig å spørre om hjelp, forteller Srour.

Hun mener at det må være mer åpenhet i minoritetsmiljøene til å snakke om psykisk helse. I tillegg mener hun at det bør være mer flerkulturell kompetanse i helsevesenet.

Markeringer over hele landet

Torsdag 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse over hele landet. Kampanjeleder Le Hang Duong sier at i år er det over 2000 annonserte markeringer, og det er ekstra fokus på minoritetsgrupper under årets markering.

Det å vokse opp handler om å finne en identitet. Når du da har røtter i flere kulturer, vil man kjenne ekstra på utfordringen om å finne seg selv, sier Duong.

Le Hang Duong

FOKUS: Det vil være større fokus på minoritetsgrupper under årets markering av Verdensdagen for Psykisk Helse, sier kampanjeleder Le Hang Duong.

Foto: Le Hang Duong / Privat