Morgan Andersen vant fram mot Aftenposten

Aftenposten er dømt til å betale Morgan Andersen 100.000 kroner i oppreisning og 500.000 kroner i saksomkostninger. Aftenpostens prosessfullmektig forteller om skuffelse over resultatet.

Morgan Andersen i retten

Fra rettssaken i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Rune Fredriksen/NRK

Borgarting lagmannsrett har kommet fram til at en artikkel i avisen i desember 2011 inneholdt rettsstridig ærekrenkelse, og fant at vilkårene for erstatningsplikt var til stede.

Da saken var oppe for lagmannsretten i forrige måned krevde Morgan Andersen erstatning for økonomisk tap på 1,8 millioner kroner, og erstatning for framtidig økonomisk tap med inntil en million kroner, i tillegg til 1,5 millioner kroner i oppreisning.

Lagmannsretten fant ikke grunnlag for kravene om erstatning for økonomisk tap, og konstaterte at krav om oppreisning på inntil 1,5 millioner kroner ligger vesentlig over nivået som er rettspraksis.

Politiaksjon i FFK-lokalene

I desember 2011 gjennomførte politiet en aksjon mot FFKs lokaler i forbindelse med etterforskningen av Piiroja-saken. Samme dag ble Morgan Andersen pågrepet og siktet i forbindelse med denne saken.

Aftenposten skrev om politiaksjonen, og hadde samtidig en artikkel med overskriften «Ny millionavtale granskes». I denne artikkelen hevdet avisen at Andersen hadde inngått en annen avtale som minnet om Piiroja-kontrakten.

Felt i PFU, frikjent i tingretten

I juni 2012 ble Aftenposten felt av Pressens Faglige Utvalg, både for manglende samtidig imøtegåelse og for utilstrekkelig kildegrunnlag og dokumentasjon.

Etterforskningen av dokumentene som lå til grunn for Aftenpostens artikkel har ikke medført at Morgan Andersen ble siktet for noe straffbart forhold.

I april 2013 tok Morgan Andersen ut stevning mot Aftenposten med krav om erstatning for ærekrenkelse.

Saken var oppe for Oslo tingrett i august i fjor. Da ble Aftenposten frifunnet og Morgan Andersen ble dømt til å betale 477.000 kroner i saksomkostninger.

Hadde mistet troen på systemet

– For meg er det selvfølgelig en av de mest herlige dagene jeg har hatt de siste sju-åtte årene. Det er helt fantastisk for oss som hadde kommet dit hen at vi ikke lenger hadde tro på systemet, verken på rettssystemet eller på stat og media. Dette snur jo verden litt rundt for oss at vi kanskje kan ha litt tro på rettssikkerhet og demokrati i Norge igjen, sier Morgan Andersen.

Andersen konstaterer at han ikke får erstatning for økonomisk tap, men at han får en oppreisningserstatning på 100.000 kroner og får dekket saksomkostninger.

– Er du fornøyd med det?

Ble tilbudt 100.000 i 2012

– Jeg er veldig fornøyd med det, For alle de erstatningene vi la fram var etter rettens skjønn. Jeg ble tilbudt 100.000 kroner fra Aftenposten i 2012, men de nektet da å beklage den løgnaktige artikkelen som de framsatte. De har opprettholdt påstanden fram til i dag. Det gjorde at jeg mistet oppdrag og fikk problemer med finansieringen av treningssenteret vårt. Så jeg var nødt til å gå rettens vei, og nå viser det seg at det var rett. Det å bli renvasket er mye viktigere for meg, selv om jeg selvfølgelig skulle ønske at det var høyere i forhold til det jeg reelt sett har tapt, sier Andersen i en kommentar til NRK Østfold.

– Kommer du til å anke over beløpets størrelse?

– Det må jeg snakke med advokaten min om først. Først og fremst er jeg umåtelig glad.

Andersen er forberedt på at saken går videre, kanskje helt til EMD (Den europeiske menneskerettighetsdomstol).

– Vi får se hva det blir. Vi er beredt på å kjempe videre dersom vi må, sier Andersen.

Skuffelse over fellelse

Aftenpostens prosessfullmektig Jon Wessel-Aas har akkurat mottatt domsslutningen fra Borgarting lagmannsrett og har gått gjennom den.

– Umiddelbart er Aftenposten jo litt skuffet over at ikke frifinnelsen fra tingretten blir opprettholdt av lagmannsretten. Men, på den annen side er de fornøyd med at et krav på 3,7 millioner kroner ble redusert til 100.000 kroner i lagmannsretten, sier Wessel-Aas.

Han betegner det som en grundig dom. Wessel-Aas vil nå gå nøye gjennom den sammen med Aftenposten for å vurdere en eventuell anke til Høyesterett.

Ankefristen i sivile saker er en måned.