Anbefalte bytteavtale med Saugbrugs

Flertallet i Halden kommunes utvalg for nærings- og miljøpolitikk anbefaler avtalen mellom Saugbrugs og kommunen om bytting av tomter mot jernbaneutbygging.

Tista, Halden

Høyre, Venstre og Senterpartiet gikk imot makeskiftet av blant annet områdene Tyska og Hollederen (bildet) mellom Norske Skog Saugbrugs og Halden kommune da Halden kommunes utvalg for nærings- og miljøpolitikk behandlet saken mandag. Nå går saken til formannskapet, og vil sannsynligvis bli fremmet til kommunestyret den 13. desember i år.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Jeg tror dette er en historisk sjanse for Halden kommune til å styre utviklingen. Her kan vi si ja til en svær miljøsak, sa utvalgsleder Mons Hvattum (SV) i følge Halden Arbeiderblad.

Hvattum kalte det en hastesak i og med kort akseptfrist, og Saugbrugs har forutsatt at saken behandles i siste kommunestyremøte i år, som er den 13. desember.

- Det ligger ingen miljøgevinst i denne avtalen for haldensernes del, sier Miljøpartiet de Grønnes Øivind Holt til NRK.

 

De 30 - 40 000 lastebillassene, som går gjennom Halden sentrum med papir fra fabrikken til havna årlig, vil fortsette å gå som tidligere, og omfattes ikke av denne makeskifteavtalen, sier Holt.

Øyvind Holt, MDG

Miljøpartiet De Grønnes Øivind Holt frykter at Halden kommune kan komme til å bli sittende med forurensede områder og store rensekrav langs Tista-elva.

Foto: Rainer Prang / NRK

- I denne avtalen vi her snakker om er det kun snakk om å bygge et jernbanespor fra Mølen til Sauøya. Det er noen få hundre meter, der Norske Skog Follums papir fraktes fra jernbane per lastebil og over på båt. Det er kun Norske Skog som tjener på dette, sier Holt.

Årlig sender Norske Skog Follum 200 000 tonn papir på jernbane til Halden, som bringes fra jernbanesporet på Mølen til Sauøya noen hundre meter unna.

Usikre på kostnader

Mot tre stemmer fra Høyre, Venstre og Senterpartiet anbefalte utvalg for nærings- og miljøpolitikk avtalen mellom Saugbrugs og Halden kommune. Opposisjonen sier nei til å overta ansvaret for forurenset grunn.

Senterpartiets Ole Roald Amundsen mente, i følge HA, at avtalen ikke var bra. 

Amundsen frykter at Halden kommune skal lide samme skjebne som Elverum, der kommunen måtte rydde opp for 15 millioner kroner. 

- Det er mange muligheter for å finne problemstillinger som ikke er løst. Derfor er dette en intensjonsavtale. SV har god tro på avtalen, sa utvalgsleder Mons Hvattum (SV).

Arbeiderpartiets representant Paul Kristiansen gikk lei av argumentasjonen fra Høyre, Venstre og Sp.

- Jeg tror ikke festningen hadde blitt bygd hvis dere hadde styrt. Det hadde sikkert blitt problemer med å få opp steinen. At dere ikke kan utvikle 320 dekar når et lite område der de kokte materialer er gjerdet inn. Det bruker dere all tid på. Ikke bare se problemene. Se på mulighetene, sa Kristiansen ifølge HA.