Hopp til innhold

Anbefaler ny tunnel under Oslofjorden

Fylkesmannen i Buskerud mener en ny parallell tunnel er løsningen når Oslofjordforbindelsen skal utbedres.

Oslofjordtunnelen

Landskapsbildet og sikring av gode bo- og oppvekstområder er noen av argumentene til Fylkesmannen i Buskerud.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Fylkesmannen mener at en ny parallell tunnel vil bedre trafikksituasjon på riksvei 23 vesentlig.

Utvidelse av Oslofjordforbindelsen har vært på høring på oppdrag fra samferdselsdepartementet. Tidligere har Fylkesrådmannen i Buskerud anbefalt å bygge bro over Oslofjorden.

Mindre støy og forurensing

Oslofjordområdet er et område med en stor befolkning som kommer til å øke framover. Fylkesmannen legger vekt på at det er viktig å sikre gode bo- og oppvekstområder.

Fylkesmannen mener en ny tunnel vil føre til minst mulig støy og forurensing, og legger samtidig vekt på at det er viktig å ta i bruk områder som ikke er utbygd.

Mener bro ødelegger landskapsbildet

Fylkesmannen mener at bro vil ødelegge landskapsbildet over Oslofjorden. I høringsbrevet heter det:

"Når det gjelder utbedring av dagens rv. 23 Oslofjordforbindelsen, vil en ny kryssing av Oslofjorden på bro nord for dagens rv. 23 Oslofjordtunnelen gi betydelige negative konsekvenser på landskapsbilde over Oslofjorden, og for landarealene i Røyken kommune fra Båtstø/Åros og fram til dagens rv. 23 i Røyken kommune."

Regjeringen skal beslutte videre behandling av prosjektet basert på utredningen, høringsuttalelser og rapporten fra kvalitetssikringen.