– Dette er en kjempeseier

Konseptutvalget leverte sin utredning til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) onsdag formiddag.

Ketil Solvik-Olsen får utredningen om kryssing av Oslofjorden

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) får overlevert utredningen om fremtidens kryssing av Oslofjorden fra vegdirektør Terje Moe Gustavsen og Anders Jordbakke og Per Morten Lund fra Statens vegvesen på en pressekonferanse i Oslo onsdag formiddag.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Konseptutvalget for kryssing av Oslofjorden foreslår en veiforbindelse mellom Moss og Horten, samt en bru ved Hurum eller et nytt løp i Oslofjordtunnelen.

En gledens dag, sier ordfører Tage Pettersen i Moss.

– Dette er en kjempeseier, etter en kamp vi har kjempet i mange år. Vi er selvfølgelig ikke i mål, men dette er en anbefaling fra Statens vegvesen som jeg er utrolig glad for, sier han til NRK.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier til NRK at planene som vegvesenet har skissert er spennende.

– Det er store investeringer, men jeg ser også at det har veldig stor nytteverdi. Både en kryssing Moss-Horten og en ny Oslofjordkryssing gir store ringvirkninger lokalt. Så er det slik at man fort kan bli blendet når man får en regning på 10, 20, 30 milliarder kroner, men samtidig må man se på gevinstene. Og her er gevinstene mye større enn kostnaden, sier han.

Usikre på bru eller tunnel

Espen Evensen

Regiondirektør Espen Evensen i NHO Østfold.

Foto: NHO

Solvik-Olsen mener at en mer forutsigbar måte å reise over fjorden vil ha mye å si for arbeidsmarkedet på begge sider av fjorden.

– Arbeidsmarkedet vil utvide seg, og det vil bli mer attraktivt for folk å flytte til regionene rundt Moss og Horten. Det betyr at man kan ta vekk litt av presset på Oslo, og gjøre hverdagen for bilistene i Oslo bedre, slår han fast.

Konseptutvalget mener det vil kreve ytterligere utredning for å finne ut om veien bør legges i tunnel eller bru.

– Utredningene om bru eller tunnel må komme fort. For utviklingen i Moss er det viktigste nå at man kan begynne å tro på en fremtid uten ferge og uten lammende kø gjennom sentrum, skriver regiondirektør Espen Evensen i NHO Østfold i en pressemelding.

En bru vil redusere reisetiden mellom E6 i Østfold og E18 i Vestfold med opptil 40 minutter. En tunnel vil gi omtrent samme tidsgevinst og koste mindre, men utelukker gående og syklende, skriver Statens vegvesen.

– Vi må vite mer om kostnader, teknologiske løsninger, nytten for trafikantene og forhold knyttet til risiko og sårbarhet, før vi kan velge mellom bru og tunnel på strekningen Moss Horten, sier Per Morten Lund, regionsjef for Statens vegvesen øst.

Flere ferjer

Konseptkart Oslofjordforbindelse

Konseptkartet viser alle aktuelle konsept knyttet til ny kryssing av Oslofjorden

En bru vil koste mellom 35 og 60 milliarder kroner, mens en tunnel vil koste mellom 15 og 25 milliarder kroner, ifølge utvalget.

– Med en bru eller tunnel mellom Moss og Horten blir Skandinavia bredere på midten og samferdelssystemet blir mer robust der det bor flest mennesker og fraktes flest varer, mener Espen Evensen.

Fram til den nye veiforbindelsen er på plass, foreslår utvalget å sette flere og mer miljøvennlige ferjer inn på dagens ferjeforbindelse mellom Vestfold og Østfold.

– Dette vil gi oss en helt ny og unik måte å utvikle hele regionen rundt Oslofjorden, hvor man ikke er avhengige av å følge rutetabeller, men hvor man faktisk kan komme seg fra a til b like enkelt som vi gjør mellom byene i Østfold, sier ordfører Pettersen.

Vil bygge ut riksvei 23

Utvalget anbefaler også å bygge ut riksvei 23, enten som et nytt løp i Oslofjordtunnelen eller som en bru ved Hurum. Det er billigere å utvide tunnelen, men en bru vil gi større nytte på lang sikt, ifølge utredningen.

Blant de andre forslagene utvalget vurderte, var å bygge en vei- og jernbanebru fra Rygge til Tønsberg eller fra Vestby til Holmestrand. Utvalget har konkludert med at det ikke er marked for en jernbaneforbindelse over Oslofjorden.

Statens vegvesen, Kystverket og Jernbaneverket står bak utredningen, som vil ligge ute på høring til mars.

Vil droppe bru

Natur og Ungdom mener at man må droppe forslaget om bru over Jeløy av hensyn til natur- og friluftsverdier.

– Jeløya er en forholdsvis uberørt perle i Oslofjorden. I et område med så stor befolkningsvekst må slike oaser ivaretas av hensyn til både naturverdier og menneskers behov for å kunne ferdes i urørt natur, sier Gaute Eiterjord, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Han mener også at det er «hårreisende» å planlegge for veiutvidelse og mer bilkjøring.

– Stortinget har fastslått at det skal være nullvekst i biltrafikken, og at veksten skal tas kollektivt. Det er helt nødvendig for å nå klimamålene at utslippene går ned fra transportsektoren, det gjør de ikke når vi stadig legger opp til mer bilkjøring, sier Eiterfjord.

Men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier at han ikke vil løse miljøproblemene med å la være å bygge ut landet.

– Jeg vil at vi skal løse miljøutfordringene ved for eksempel bruk av bedre drivstoff, og ved å redusere energibehovet i bilene. Det gjør vi gjennom elbil og hybridbil-satsingen. Her skjer det fryktelig mye veldig raskt, og det å la være å bygge ut fjordkryssingsforbindelser med 10–20 års perspektiv, fordi man i dag ikke har løst alle utfordringene på miljøsiden, det er en dårlig løsning, sier han til NRK.

Mulig hengebru mellom Jeløy og Horten

Mulig hengebru mellom Jeløya og Horten, sett mot Horten med ilandføring via kunstige øyer.

Foto: Sweco

(NRK/NTB)