Anbefaler ikke Gaustad

Oslo kommune har så mange innvendinger mot sykehusplanene på Gaustad at plan- og bygningsetaten ikke vil anbefale dem. Planene blir sendt på høring i dag. Etaten sier et betinget ja til nytt Aker, men mener tomta på Gaustad er for liten.