Anbefaler ikke førerløse busser


Pilot for selvkjørende busser i Fredrikstad og Sarpsborg bør ikke startes med det første. Det er anbefalingen fra rådmannsutvalget til styringsgruppa til bypakkesamarbeidet. Det har vært et ønske å teste førerløse busser både i Fredrikstad og Sarpsborg, men per i dag er det ikke avdekket et behov for slike busser mener rådmannsutvalget. Det er heller ikke er avsatt penger til en slik pilot. Styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma skal behandle saken i dag.

Førerløs buss
Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK