Anbefaler å tidoble bompengene for dieselbiler i Oslo

På dager med høy luftforurensning kan tiltaket redusere NO2-nivåene i Oslo med rundt 7 prosent.

Bomring

DYERERE Å PASSERE: NAF mener at økte bomavgifter på de mest forurensede dagene ikke vil bedre Oslo-lufta på sikt.

Foto: Andreas Sundby / NRK

I en ny rapport konkluderer Transportøkonomisk institutt (TØI) med at en tidobling av bomavgiften vil være bedre enn å forby bruk av personbiler med dieselmotor på dager med høy luftforurensning i hovedstaden.

Harald Aas

Harald Aas, kommunikasjonleder i TØI.

Foto: Victoria Wilden / NRK

– Det vil være enklere å håndheve en økning av bompengeavgiften uten store kostnader. Det er mye mer rasjonelt å bruke dagens infrastruktur enn å bygge opp et nytt overvåkingssystem, sier kommunikasjonsleder i TØI, Harald Aas.

Dømt i EFTA-domstolen

I oktober fant EFTA-domstolen Norge skyldig i brudd på reglene for luftkvalitet, fordi EUs grenseverdier for NO2 flere ganger har blitt overskredet.

– Man forplikter seg til å overholde disse grensene, sier Aas.

Ifølge Aas er det tillat å overskride NO2-utslippene med 18 timer i året, men går man utover det må man sette inn tiltak.

I løpet av de siste 14 årene har man i Oslo hatt seks slike perioder på til sammen 40 dager.

NAF er kritiske

Nils Sødal 2

Nils Sødal, kommunikasjonrådgiver i NAF.

Foto: Erik Norrud / NAF

– Denne tidoblingen av bompengeavgiften gjelder kun på akutte dager, og de kommer veldig sjeldent. Vi mener at helt andre permanente løsninger må på plass, sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal.

Hva slags type løsninger er det?

– Innfartsparkeringer langs hovedveien på vei til sentrum slik at folk kan parkere og ta bussen videre inn til byen. Større utbygging av kollektivtilbudet. Gjøre noe med tungtransporten, og ikke minst se på nytte- og varetransporten, som øker aller mest inn og ut av Oslo.

NAF som tidligere har kalt et dieselforbud en fallitterklæring, mener likevel at en slik økning i bomavgiften er ett bedre akuttiltak enn et totalforbud av dieselbiler.

– Forbud mot tungtransport bør vurderes

TØI mener også det er begrenset hva man oppnår med strakstiltak på dager med høy luftforurensning.

– Hvis man skal komme noen vei, må man kanskje innføre permanente løsninger. Da kan et forbud mot tunge lastebiler være et tiltak, sier Harald Aas.

Hvordan skal befolkningen varsles om økte bomavgifter?

– Her må meteorologene komme med prognoser og gi beskjed om når det ligger an til å bli et lokk med høy forurensning, sier Aas.

Julia Widek
Foto: NRK