Anbefaler å fjerne elbilene fra bussfeltet

Kollektivfeltet på E18 gjennom Asker og Bærum må stenges for elbiler, anbefaler Vegdirektoratet. Forslaget gjelder også andre steder der elbilene skaper problemer.

Elbil

FLYTTER KØEN: Fjernes elbilene fra kollektivfeltet på E18 gjennom Asker og Bærum vil det bli rundt 20 prosent mer kø i de to andre feltene i rushtiden, ifølge Vegdirektoratet utregninger. Bildet viser kollektivfeltet på E18 ved Høvik i Bærum.

Foto: Trine Bråthen / NRK

Lars Aksnes

Fungerende veidirektør i Vegdirektoratet, Lars Aksnes.

Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Vegdirektoratet har vurdert dagens situasjon med elbilene i kollektivfeltet og muligheter for et «samkjøringsfelt» etter forespørsel fra Samferdselsdepartementet.

De har nå kommet fram til at elbilene burde får kjøre i kollektivfeltene så lenge det er kapasitet til det – med ett klart unntak.

«Men situasjonen på E18 i Bærum med store forsinkelser for busstrafikken betyr at det her bør det innføres et forbud», skriver veidirektoratet i rapporten.

– Vår anbefaling er at kollektivfeltene skal være forbeholdt busser, og at de skal ha god framkommelighet. Derfor blir det slik at der elbilene fører til framkommelighetsproblemer for bussen, foreslår vi at elbilene fjernes fra kollektivfeltet, sier Lars Aksnes, fungerende vegdirektør, til NRK.

Forberedt på kø

Direktoratets vurdering viser at det er rundt 1000 elbiler i timen på det meste på E18 gjennom Oslo, spesielt fra vest.

Ved å flytte elbilene over i de to gjenværende feltene anslår direktoratet at køen vil øke med omtrent 20 prosent i rushtiden.

– Det er sannsynlig at det vil bli litt lenger kø. Men det er vanskelig å forutse hvor mye, fordi det avhenger av hvordan trafikken fordeler seg. Sannsynligvis vil trafikken fordele seg mer over rushperioden morgen og kveld enn i dag, sier Aksnes.

Direktoratet ønsker derfor å prøve ut en ordning der elbiler må ha med minst én passasjer for å kjøre i kollektivfeltet, men de mener det bør testes ut andre steder enn på E18 gjennom Asker og Bærum.

– Det er en spennende tanke, men vil prøve det ut et annet sted. Vi mener trafikken er såpass stor og at det går såpass mange busser på denne strekningen at det er viktig å ha god framkommelighet for bussen, sier Aksnes.

Det er foreløpig ikke avgjort hvor tiltaket eventuelt skal prøves ut.

Vil advare mot å gjennomføre forslaget

Christina Bu, generalsekretær norsk elbilforening

Generalsekretær i Norsk Elbilforening, Christina Bu.

Foto: Ståle Frydenlund/Norsk elbilforening

Norsk Elbilforening er skuffet over at veidirektoratet ikke vil prøve ut samkjøring på denne strekningen.

– Det er særlig på denne strekningen det hadde vært virkelig interessant å undersøke effekten av samkjøring for elbilister, sier generalsekretær, Christina Bu, i en pressemelding.

Hun mener direktoratets anbefaling fraskriver elbilenes goder.

– Vi vil advare Samferdselsdepartementet mot å ta vurderingen til følge. Ved å velge samkjøring kan vi i teorien halvere antall elbiler i dette viktige kollektivfeltet, og slik komme ned på nivå vi må år tilbake for å finne.