AMK får flere henvendelser

Folk ringer AMK når de ikke får svar på telefonen hos legevakten.

Legevakta i Drammen

Telefontrøbbelet hos legevakten i Drammen forplanter seg til andre etater. AMK-sentralen i Drammen bekrefter at de får hver eneste uke henvendelser de ikke skulle hatt ettersom folk ikke kommer igjennom på telefonen til legevakten.

Foto: Anders Nielsen / NRK

Tidligere denne uken ble det kjent at en ansatt ved legevakten i Drammen har sendt bekymringsmelding til Fylkesmannen på grunn av lang svartid på telefonen.

Nå viser seg at den lange svartiden på telefonen hos legevakten fører til problemer hos andre etater også. For når enkelte ikke kommer fram til telefonen hos legevakten, så ser de ingen annen utvei enn å ringe AMK i stedet.

– Det skjer regelmessig at publikum henvender seg til oss som skulle vært hos legevakten, noen ganger er det naturlig, men vi opplever nok at det er flere som kontakter oss, ettersom de ikke har fått kontakt med legevakten i Drammen, sier Lise Mette Lindland, som er avdelingssjef for AMK.

 Lise Mette Lindland, avdelingssjef for AMK.

Lise Mette Lindland som er avdelingssjef for AMK-sentralen i Drammen er redd for at de som virkelig trenger å kontakt med deres tjenester skal bli satt i kø som følge av legevakttrøbbelet i Drammen.

Foto: Ingunn Håkestad Bråthen / NRK

– Skjer hver uke

Lindland sier hun ikke har noen tall på hvor ofte folk ringer AMK i stedet for legevakta, men hun mener det skjer hver uke og noen ganger flere ganger i uka. Dette er krevende, fordi AMK alltid må følge sine faste prosedyrer for henvendelser til nødnummeret. Det kan føre til at de får mindre tid til de henvendelsene som virkelig haster.

– Dette betyr at våre operatører må gjøre en fullstendig utspørring av alle de som ringer oss. Det betyr at vi kan bli opptatt med telefoner som vi ikke skal håndtere. I verste fall kan det bety at vi får en forsinkelse med å svare på nødtelefonene våre.

Noen av personene som valgte å ringe AMK hadde ventet mellom 60 og 90 minutter med å komme gjennom til legevakta. Lindland sier folk flest egentlig godt vet når det er riktig å ringe legevakta og når de skal ringe AMK. Nå er hun redd for at lang svartid hos legevakta skal føre til at folk begynner å misbruke nødnummeret.

– Det er viktig at systemet fungerer, fordi jeg tenker at publikum nå er veldig godt oppdratt og vet hvor de skal ringe. Hvis systemene ikke fungerer som de skal, så kan det skje at folk misbruker nødnumrene.

Daglig leder er ikke bekymret

Liv Heidi Brattås Remo, som er daglig leder ved legevakten deler ikke denne bekymringen.

– Jeg tenker at folk flest vet at det er 113 man ringer når det er akutt fare for liv og helse, og vi kontaktes når det ikke er akutt fare.

Hun mener at i de fleste tilfeller kommer folk igjennom på telefonen til legevakten, men at det er særlig helgene som er kritisk.

– Dette tar vi nå på alvor, og ser på hvordan vi kan få justert turnusene sånn at vi kan få flere personer til å svare på telefonene når henvendelsene kommer inn.