Ambassademotstanderne tapte

Ambassademotstanderne på Huseby har tapt også i Borgarting lagmannsrett.

Den amerikanske ambassaden
Foto: Arkitekttegning: Runar Kolnes/Spor arkitekter

Mostanderne saksøkte staten og Oslo kommune for å få kjent ugyldig vedtaket om å tillate ny USA-ambassade i Husebyskogen.

LES OGSÅ: Kan bygge ambassade på Huseby

Aksjonistene tapte i Oslo tingrett, og nå har lagmannsretten stadfestet dommen.

Les ambassade-dommen her (lenken åpnes som et PDF-dokument).

Fornøyde amerikanere

Den amerikanske ambassaden i Oslo er fornøyd med utfallet av saken.

- Ambassaden er fornøyd med rettens avgjørelse. Vi ser frem til å snarlig ta et skritt videre i den administrative prosessen for søknaden og for å få en godkjenning av ramme-tillatelsen, heter det i en uttalelse fra den amerikanske ambassaden.

I uttalelsen lover ambassaden også at de vil være gode naboer og beboere i området.

Ja i 2005

Det var i desember 2005 at Oslo bystyre med én stemmes overvekt og ved hjelp av utbrytere fra flere partier sa ja til ny amerikansk ambassade i Husebyskogen.

I ettertid viste det seg at Oslo kommunes plan- og bygningsetat hadde gjort seg skyldig i en saksbehandlingsfeil da saken ble forberedt til politisk behandling. Det var nemlig ikke gjort noen konsekvensutredning, slik loven krever.

- Manglende utredning

Ambassademotstanderne, med Aksjon Vern Husebyskogen i spissen, mente at den manglende konsekvensutredningen gjorde det omstridte bystyrevedtaket ugyldig.

Margrethe Geelmuyden

Leder i Aksjon Vern Husebyskogen, Margrethe Geelmuyden.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

De mente også at terrorfaren ikke var godt nok belyst, og at alternative tomter ikke var seriøst vurdert.

Derfor gikk de rettens vei for å få stoppet amerikanernes byggeplaner i det viktige friområdet på Oslos vestkant.

I september 2007 slo Oslo tingrett fast at saken var godt nok utredet selv om den formelle konsekvensutredningen manglet. Nå har Borgarting lagmannsrett kommet til samme konklusjon.

Slipper utgifter

Det eneste lyspunktet for motstanderne er at de slipper å betale staten og Oslo kommunes saksomkostninger i tingretten. De må imidlertid ut med en kvart million kroner i saksomkostninger for lagmannsrettsbehandlingen.

Leder for Aksjon Vern Husebyskogen, Margrethe Geelmuyden, er på ferie og har ikke fått lest dommen. Hun er skuffet, men kan ikke ta stilling til en eventuell anke til Høyesterett før hun har gått gjennom domspremissene sammen med aksjonsgruppas advokat.

- Nå bør nok være nok

Byutviklingsbyråden Merete Agerbak Jensen, håper både aksjonister og politiske motstandere nå lar den amerikanske ambassaden flytte til Huseby uten mer bråk.

- Jeg håper at alle aksepterer domen i denne saken. Nå som det for andre gang kommer en så klar dom så bør flyttingen av ambassaden kunne gå sin gang, sier Jensen til NRK Østlandssendingen.

Hva synes du om ambassadesaken? Si din mening nedenfor.