Hopp til innhold

Mister nødnettet én til to ganger i uka

I snart ett år har 110-sentralen på Nedre Romerike slitt med dekningen til nødnettet. Det er et tidsspørsmål før det kan gå ut over liv og helse, sier brannsjefen.

Jan Gaute Bjerke

IKKE TIL Å STOLE PÅ: Manglende dekning og andre problemer har skapt mye hodebry for Nedre Romerike brann- og redningsvesen. Brann- og redningssjef Jan Gaute Bjerke er redd for hvilke konsekvenser det kan få.

Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK

– Det siste året har det oppstått mange problemer med dekningen til nødnettet, spesielt i området ved Aurskog-Høland, forteller Jan Gaute Bjerke, som er brann- og redningssjef i Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

Romerikes 110-sentral tok i bruk det nye nødnettet i 2011, og skriver i et brev til direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) at det har vært mange utfordringer.

De presiserer også at det tar altfor lang tid før problemene løses.

– Må motivere ansatte

Feilen startet først etter en oppgradering av terminalene i april i fjor. I tillegg til dekning, er det også problemer med et kartprogram, samt ladeproblemer.

Det er et tankekors og ikke minst kritikkverdig at vi som nødetat opererer med et system som har disse vesentlige operative feil/mangler over så lang tid. Dette oppfattes som så alvorlig at det er et tidsspørsmål før det kan gå ut over liv og helse.

Brev sendt fra 110-sentralen til DNK

Bjerke sier at det hele er ekstra frustrerende, fordi de først opplevde at det nye nødnettet fungerte veldig bra.

– Vi er på ingen måte ute etter å lynsje noen, men vi er veldig lei problemene, og det er ikke akseptabelt å ha denne situasjonen over lengre tid, sier Bjerke.

I brevet kommer det frem at de ansatte har mistet tilliten til systemet og sjeldnere rapporterer om feil, fordi problemene likevel ikke blir fikset.

Brannsjefen skriver også at det både er et tankekors og kritikkverdig at de må jobbe med et system med så store feil over så lang tid.

– Vi må motivere mannskapet hele tiden, og fortelle at det jobbes med problemene. Man merker at de er veldig umotiverte, sier brannsjefen.

Helt avhengige av nødnettet

Nødnett

Det er store problemer med nødnettet på Nedre Romerike.

Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK

Der problemet er verst, i Aurskog-Høland, er det deltidsbrannvesen som bare rykker ut ved hendelser som de får beskjed om via nødnettet.

– De mannskapene som kan kalles ut, har den radioen med seg hele døgnet, og er avhengige av å bli kalt opp via dette sambandet ved en utrykning.

Nå tar de saken videre til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Vi mener noen andre bør se på de tekniske problemene. Hvis problemet er så stort og uløselig, og kan oppstå andre steder også, da er det viktig at høyere makter hjelper til.

I 2013 ga nødnett-antennene på Romerike seg etter fire timer på grunn av strømmangel. Under stormen «Dagmar» året før var det lignende problemer, og 12 basestasjoner ble slått ut på Romerike. Da uttalte 110-sentralen på Romerike at de ikke lenger stoler på det nye digitale nødnettet.

Jobber på spreng

Cecilie Løken, avdelingsdirektør i direktoratet for nødkommunikasjon, sier at de jobber hardt for å løse problemene. Per dags dato får de meldinger om at dekningen detter ut én til to ganger i uka.

– Vi jobber på spreng for å løse problemet.

– Det som har vært utfordringen er å gjenskape problemet, slik at mannskapet får funnet løsningen, presiserer hun.

Likevel understreker hun at beboere i Aurskog-Høland ikke trenger å føle seg utrygge.

– Det er ellers god dekning i området, og nødnettet har god dekning, så ingen beboere trenger å bekymre seg, avslutter hun.

Feilen kan ha oppstått andre steder

Det er likevel ikke problematisk at 110-sentralen tar saken videre til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Vi har løpende kontakt med DSB så det er ikke noe problem, de holdes oppdatert på all utvikling i saken, sier Løken.

Og det er ikke umulig at feilen kan, eller har, oppstått i andre deler av landet.

– Vi har hatt enkelttilfeller med liknende feilmeldinger. Det er mye vær og vind som kan ødelegge for signaler selv på korte strekninger.

Hun vet ikke hvor lang tid det vil ta før feilen er utbedret.