Alvorlige politisaker hoper seg opp

Grove saker som ville kvalifisert til ubetinget fengsel, blir ikke etterforsket av politiet i Follo. Mange av disse er familievoldssaker.

Arne Jørgen Olafsen

Alvorlige saker blir liggende lenge uten etterforskning. Det bekymrer politimester i Follo politidistrikt Arne Jørgen Olafsen.

Foto: Linn Bertheussen / NRK

I dag er det over 600 saker som har ligget i mer enn tre måneder og ventet på å bli etterforsket, sier politimester i Follo politidistrikt Arne Jørgen Olafsen.

– Det som er problemet er at dette er høyt prioriterte saker. Hadde det vært saker av mindre betydning, hadde det ikke vært så mye å bry seg om. Men fordi sakene er alvorlige er jeg bekymret, sier Olafsen.

Rammer rettssikkerheten

49 av sakene er familievoldssaker. Ellers er det også bedrageri, underslag og voldssaker blant de 600 sakene som har ligget mer enn tre måneder uten å bli etterforsket.

– Først og fremst vil jo rettssikkerheten bli dårligere enn den bør være for de involverte. Og det kan føre til at det blir flere henleggelser enn vi strengt tatt ønsker oss. Nå skal vi gjøre det vi kan for å få etterforsket disse sakene tilfredsstillende, fortsetter Olafsen.

Mistet 43 årsverk

En økning i antall familievoldssaker de senere årene er en av grunnene til de mange uløste sakene. I tillegg har det vært et tøft år for Follo politidistrikt som mistet 43 årsverk i 2011.

– Det er ingen tvil om at omstillingen har gitt gode resultater, men den har også kostet en del penger. Det har vi finansiert ved nedbemanningen og kutt i drift og investeringer. Det er ingen tvil om at en nedbemanning på ti prosent på kort tid gjør at vi får mindre kapasitet på en del felt, blant annet på etterforskning, sier Olafsen.

Les: – Distriktspolitiet er taperne

Får mer penger

Men på Follorådets møte i dag kom stortingspolitiker Gunvor Eldegard fra Arebeiderpartiet med en forsinket julegave til politimesteren:

– Vi har tatt det opp med politisk ledelse i justisdepartementet og jeg har fått sterke signaler om at det vil komme ekstra bevilgninger i 2012, sier Eldegard.

Hun vet ennå ikke hvor stor økningen blir.