Alvorlig rutinesvikt

Alvorlig rutinesvikt førte til at en pasient ved Sykehuset Østfold gikk i flere måneder før det ble påvist hudkreft med spredning. Pasienten hadde fått fjernet en uregelmessighet i huden, og prøvesvarene viste at pasienten hadde hudkreft. Ifølge pasientjournalen var prøvesvarene sett av flere, men ingen ved sykehuset fulgte opp. Sykehuset beklager rutinesvikten.

Senter for laboratoriemedisin, Sykehuset Østfold
Foto: Heidi Gomnæs / NRK