Hopp til innhold

Alvdal-moren dømt til forvaring

Moren som tidligere er dømt i Alvdal-saken, får 14 års forvaring for overgrep også mot sin eldste datter. Kvinnen anket dommen.

Aktor Svein Holden og den tiltalte Alvdal-kvinnens datter

Aktor Svein Holden og den dømte Alvdal-morens datter i en pause i utspørringen i Nedre Romerike Tingrett. Moren til den unge kvinnen er nå dømt til 14 års forvaring, men anket dommen samme dag som den ble avsagt.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Steffen Brandstad

Alvdal-morens forsvarer Steffen Branstad.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Hun er dermed den første kvinnen i Norge som idømmes forvaring i en sedelighetssak.

Nedre Romerike tingrett dømte henne fredag til forvaring i 14 år med en minstetid på sju år.

Jentas daværende stefar ble også dømt til fengsel i seks år, for seksuelle overgrep og vold.

– Vi er fornøyde med det resultatet, sier aktor Svein Holden til NRK.

Rettens avgjørelse er i tråd med påstanden aktor la ned under sin prosedyre.

– Kan gi håp for andre

Den 48 år gamle kvinnen ble dømt for seksuelle overgrep og vold mot sin nå 27 år gamle datter.

Overgrepene skal ha skjedd da familien bodde i Gjerdrum i Akershus fra 1990 til 1998, det vil si fra jenta var fem år gammel.

Aktor Svein Holden tror saken kan gi andre ofre for overgrep tro på at de kan bli hørt.

– Selv om det har gått lang tid siden overgrepene skjedde, kan personer som har opplevd lignende se at det er mulig å nå fram med sin sak, sier han til NRK.

Anker dommen

NRK snakket med den dømte kvinnens forsvarer, Steffen Brandstad, kort tid etter at han mottok dommen. Han forteller at hans klient er overrasket over rettens avgjørelse.

– Min klient er selvfølgelig skuffet og mener hun er uskyldig dømt, sier han til NRK.

Brandstad sier også at kvinnen hadde på forhånd bestemt seg for å anke, hvis hun ble funnet skyldig av retten.

– Hun er bestyrtet over at hun er dømt for noe hun mener at hun ikke har gjort.

Brandstad sier selve straffeutmålingen ikke kom overraskende, men mener det ikke er grunnlag for forvaring.

Stefar også dømt

Den 49 år gamle stefaren er den biologiske faren til kvinnens to yngste barn, som hun i 2011 ble dømt til 15 års fengsel for å ha misbrukt mens hun bodde i Alvdal.

49 åringen var ikke tiltalt i Alvdal-saken.

Også han anker skyldspørsmålet, og mener han er uskyldig dømt.

– Min klient har hele tiden nektet straffskyld på samtlige poster i tiltalen, og det er hans klare standpunkt at dommen ankes til lagmannsretten, sier forsvarer Harald Stabel til NRK.

For kvinnen er fredagens forvaringsstraff en fellesstraff med Alvdal-dommen, og Holden er ikke overrasket over utfallet.

– Ut fra de handlingene de begge nå er domfelt for, så er resultatet nærliggende.

Fare for nye overgrep

De rettspsykiatrisk sakkyndige mener at det er stor fare for at kvinnen vil begå nye overgrep mot barn.

Psykiaterne Terje Tørrissen og Helge Haugerud er de samme som undersøkte kvinnen under Alvdal-saken.

Da de la fram sin rapport for tingretten i Lillestrøm, ga de kvinnen de samme diagnosene og karakteristikkene som de ga henne i forbindelse med Alvdal-saken: Kvinnen er pedofil, har en dyssosial personlighetsforstyrrelse og tydelige psykopatiske trekk.

– Det er grunnlag for å plassere observanden i høy risikogruppe for seksualisert vold, konkluderte psykiaterne.

Ord mot ord

I motsetning til i Alvdal-saken, der det forelå en rekke bilder og videofilmer som viste overgrep, var det ingen tekniske bevis i Gjerdrum-saken.

Den eldste datteren fortalte om overgrepene da hun vitnet i Alvdal-saken og har også gitt detaljerte beskrivelser av dem i boka Mammas svik, som kom ut i fjor.

27-åringen fikk i februar i år 1,9 millioner kroner i erstatning fra Gjerdrum kommune etter utenomrettslige forliksforhandlinger.

Kommunen vedgår å ha begått flere feil og ha sviktet sine oppgaver da den ikke fulgte opp bekymringsmeldinger om jenta.