Dette betyr sykehusflyttingen for deg

Landets største sykehusflyttelass fra Fredrikstad til Sarpsborg er i gang. Her er oversikten over alt du trenger å vite om flyttinga og det nye sykehuset på Kalnes.

Sykehuset Østfold flytter

Sykehuset Østfold flytter i disse dager Sykehus-Norges største flyttelass fra det gamle sykehuset i Fredrikstad, til det splitter nye på Kalnes i Sarpsborg.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Mandag er den store flyttedagen for Sykehuset Østfold. Da skal leger, sykepleiere, radiografer, radiologer, rengjørere og alle de andre yrkesgruppene over til det nye sykehuset på Kalnes. I tillegg skal pasientene flyttes. Dette skjer ikke helt på måfå og uten plan.

Dette kalles Sykehus-Norges største flyttelass. I løpet av noen få dager skal 180 pasienter og 250 lastebillass med blant annet 330 senger, 27 medisinrom og 20.000 pappesker flyttes.

– Vi har mobilisert veldig mange stabsmedarbeidere som nå jobber med helt andre oppgaver. Halvparten av staben har oppgaver knyttet til flyttingen. Det er heisvakter, flyttevakter, pasientfølge og så videre. Det blir en del ekstraarbeid, forklarer administrerende direktør Just Ebbesen ved Sykehuset Østfold.

Dobbelt vaktlag

Får å få det hele til å gå rundt så er samtlige sykehusansatte på jobb i doble vaktlag, og alle jobber i tolv timer i strekk. Dagen starter klokka 05:00. Da tar Statens vegvesen ned skiltene som viser veien til sykehuset i Fredrikstad. Klokka 08:00 blir det satt opp klistremerker på dørene på det gamle sykehuset om at det nå stenger i Fredrikstad.

Men de har starta litt allerede. Hele flytteperioden regnes fra den 26. oktober til den 6. november. Men mandag og tirsdag skal altså pasientene flyttes.

Gi plass til ambulansene

Det kommer til å bli mye ekstra trafikk disse dagene. Ambulansene bruker fylkesvei 109 fra Fredrikstad til Sarpsborg for å flytte pasientene, mens lastebilene som skal flytte alt utstyret og sengene kjører til Kalnes via fylkesvei 111 på Østsiden.

– Denne flyttingen blir uten tvil synlig i veibildet. Det vil bli mye ekstra trafikk på veiene, særlig fra onsdag 28. oktober til onsdag 4. november. Derfor har vi en liten bønn til alle om at dere tar litt ekstra hensyn til oss disse dagene, sier flyttegeneralene Liv Marit Sundstøl og Hanne Smehaug.

Flyttelass til det nye Sykehuset Østfold Kalnes

Allerede i april gikk første flyttelass til det nye sykehuset på Kalnes. Da gikk lasset fra avdelingen på Veum.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Det nye åpner idet det gamle stenger

Førstkommende mandag klokka 08:00 stanser akuttmottaket i Fredrikstad mottaket av nye pasienter. Samtidig åpner det nye akuttmottaket på Kalnes.

Liv Marit Sundstøl

Prosessdirektør Liv Marit Sundstøl ved Sykehuset Østfold.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Men selv om det er beregnet at 180 pasienter skal flyttes fra Fredrikstad, så vet man ikke det faktiske antallet før selve flyttedagen. Også pasientflyttingen ligger det en plan bak.

– Vi flytter de dårligste pasientene først, og de vil i hovedsak flyttes med ambulanser som er leid inn for oppgaven. Pasienter som kan gå selv, flyttes i helsebuss. Det er viktig å presisere at flyttingen ikke påvirker den ordinære ambulansetjenesten, sier Sundstøl.

... og noen pappesker

Men selv om «nesten» alt utstyret på Kalnes er splitter nytt, så er det også noen småting som skal med. Ifølge sykehuset er over 70 prosent av utstyret og inventaret på Kalnes nytt. Resten tar de med seg fra Fredrikstad.

– I tillegg til pasientsenger, skal vi blant annet flytte 27 medisinrom, mye medisinsk utstyr som for eksempel en MR-maskin, laboratoriemaskiner, mobile røntgenapparater, tredemølle, fysioterapiutstyr og kuvøser, sier Smehaug.

Men mye av det som må flyttes til Kalnes kommer utenom kategorien utstyr og inventar.

Det skal for eksempel flyttes rundt 20.000 pappesker, forskningsmateriale, laboratoriekjemikalier, medisiner, biologisk materiale, kunst, verktøy, bøker og flere hundre liter morsmelk.

– Dette er den største flytteoperasjonen i norsk helsevesens historie, og alle medarbeidere i Sykehuset Østfold vil bli berørt av den, sier Sundstøl, som mener de er godt forberedt etter å ha planlagt detaljene rundt flyttinga i over ett år.

Parkering i Fredrikstad

Den 28. oktober ble de kommunale parkeringsplassene i Ferjestedsveien, Cicignongata og Jernbanegata stengt. Under pasientflyttingen den 2. og 3. november er også parkeringsplasser i Dronningensgate stengt. Disse plassene skal brukes som venteplasser for godstransport og ambulanser.

Beboere og publikum skal i denne perioden benytte Tollbodplassen (fotballbanen) som parkeringsplass som kompensasjon for at ordinære parkeringsplasser for beboere og kommunale parkeringsplasser blir sperra.

Laster kart, vennligst vent...

De røde strekene er Ferjestedsveien, Cicignongata og Jernbanegata, hvor de kommunale parkeringsplassene er stengt. Blå strek er Dronningens gate, som stenges 2. og 3. november. Det grønne feltet er Tollbodplassen, som er åpnet for parkering.

Parkering for pasienter

Parkeringsplassene for pasienter til fysikalsk behandling, lungepoliklinikk, nyrepoliklinikk og dialysebehandling mellom A-blokka og K-blokka stenges.

Det gjelder også p-plassene for drosjer på samme sted. Parkeringsplassene utenfor Welhavens gate opprettholdes som nå. All pasienttransport skal foregå via hovedinngangen og akuttmottaket.

Kjørerute for flyttebilene

Flyttebilene kommer til å kjøre inn til sykehuset gjennom St. Croix-krysset, inn JN Jacobsens Gate, deretter Ferjestedsveien og Welhavens gate fram til sykehusets varemottak eller den inngangen som skal benyttes.

Når lastebilene skal ut fra sykehuset, kjører de Welhavens gate, inn i Ferjestedsveien, deretter Ridehusgata, og ut i St. Croix-krysset (Ridehusgata omreguleres fra enveiskjøring).

Kjørerute for pasienttransport

Den 2. og 3. november flyttes pasientene til Kalnes ved hjelp av ambulanser og helsebuss. Ambulansene kjører inn til sykehuset fra St. Croix-krysset, inn Hans Jacob Nilsens gate, deretter Cicignongata og Dronningens gate til sykehusets akuttmottak. Ambulansene kjører ut fra akuttmottaket inn Dronningens gate, deretter Welhavens gate, inn Hans Jacob Nilsens gate og ut i St. Croix-krysset.

Helsebussen kjører inn til sykehuset fra St. Croix-krysset, inn i Hans Jacob Nilsens gate, deretter Cicignongata til sykehusets hovedinngang. Fra sykehusets hovedinngang kjører bussene inn Cicignongata, inn Hans Jacob Nilsens gate og ut i St. Croix-krysset.