Alnaelva tilbake til Middelalderparken

Etter 100 år i rør, skal Alnaelva komme opp i terrenget i Middelalderparken i Oslo. En stor seier for Oslo Elveforum, som har vært en iherdig pådriver for prosjektet.

Middelalderparken i Oslo

HISTORISK: Den historisk viktige Alnaelva skal komme opp igjen i Middelalderparken i Oslo og flyte inn til vannspeilet til venstre i bildet.

Foto: Sarah Pierstorff / NRK

Middelalderparken blir ny når Follobanen skal stå ferdig i 2021. Togsporene til Follobanen og Østfoldbanen legges under bakken i området, og mye av parken skal gjenoppstå slik den så ut i middelalderen.

Alnaelva blir også en del av den nye middelalderparken, til tross for at Jernbaneverket i utgangspunktet mente dette var teknisk og fysisk umulig. Ildsjeler i Oslo Elveforum sørget for det:

– Vi satte oss inn Jernbaneverkets tekniske regelverk, og tekniske faktorer som horisontalkurver og sporskifter og slike ting. Så presset vi inn forslag til hvordan det kanskje kunne gjøres annerledes, og til slutt ga Jernbaneverket etter, forteller Are Eriksen i Oslo Elveforum.

Siden tidlig på 1900-tallet har Alnaelva gått i rør under det som i dag er Middelalderparken på Sørenga. Nå kan den være tilbake i cirka 2021.

Planbeskrivelse Alnaelva

PLANSKISSE: Oslo Elveforums plantegning for hvordan Alnaelva skal gå gjennom Middelalderparken.

Lang prosess

– Dette er jo en veldig viktig sak for oss, som vi har jobbet for i mange år, sier Are Eriksen fornøyd. Han berømmes av de andre i Elveforumet for å ha brukt timer og dager på å finne en teknisk løsning for å få Alnaelva tilbake i sitt opprinnelige løp.

Gjenoppbyggingen av Middelalderparken etter at Follobanen står ferdig, er et samarbeid mellom Jernbaneverket, Oslo kommune og Riksantikvaren.

Anne Marie Dyrøy, prosjektleder i Jernbaneverket, forklarer hvorfor de til slutt ga etter for påtrykket fra Oslo Elveforum om å løfte Alnaelva over jernbanesporene:

– Når vi går inn og gjør så store inngrep som jernbaneanlegg er, så vil vi etterlate det i en fin stand. Jernbane er en viktig del av samfunnsbyggingen, da er det også naturlig at vi bidrar til omgivelsene rundt.

Are Eriksen og Anne Marie Dyrøy

DRAGKAMP: Etter å ha diskutert fram og tilbake i over fire år, er Are Eriksen i Oslo Elveforum og Anne Marie Dyrøy i Jernbaneverket svært tilfredse med at Alnaelva kommer tilbake til Middelalderparken rundt 2021.

Foto: Sarah Pierstorff / NRK

Hvem skal betale?

Hvor mye det vil koste å gjenåpne Alnaelva i Middelalderparken, er ikke klart. Oslo Elveforum ser for seg at finansieringen skjer gjennom et spleiselag mellom staten, Oslo kommune og Jernbaneverket.

Anne Marie Dyrøy kan ennå ikke svare på om Jernbaneverket vil ta en del av regninga:

– Når vi er blitt enige med Oslo kommune om en overordnet plan for Middelalderparken skal vi forhandle om hvem som betaler hva. Vi skal ta ansvar for vår del av arbeidet her, det kan jeg si.

Politisk støtte

Harald Nissen utenfor Rådhuset

– Det er gitt en klar marsjordre fra Oslo bystyre om å gjenåpne Alnaelva ned mot fjorden, sier Harald Nissen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

Foto: Olav Juven / NRK

Oslo bystyre gjorde i 2013 et prinsippvedtak om at Alnaelva skal åpnes fra Lodalen og til Middelalderparken innen 2020.

Harald Nissen fra Miljøpartiet De Grønne har sittet i byutviklingskomiteen de siste fire åra. Han sier det er bred politisk vilje til å åpne Alnaelva, og forutsetter at Oslo bystyre vil gi penger til dette:

– Ut fra den entusiasmen som har vært vist i byutviklingskomiteen de siste åra, tverrpolitisk, så ser jeg ikke den store utfordringen i at vi skal klare å lande dette. Jeg kan ikke forskuttere noe, men jeg tror vi klarer å finne penger til Alnaelva.