Allsang-kontrakter uten anbud

Halden kommune ga enerett på provisjonssalg av reklame for millioner uten anbudsrunde.

Allsang på grensen Halden

GA ENERETT PÅ ANNONSESALG. Allsang-suksessen kan få en bitter ettersmak for Halden kommune, dersom KOFA finner at reglene for offentlige anskaffelser er brutt. Halden kommune droppet anbudsutlysning i flere år for provisjonssalg av reklame og sponsing til sangarrangementene.

Foto: Rainer Prang / NRK

TV- innspillingen "Allsang på Grensen " på Fredriksten festning i Halden har siden 2007 vært en suksess både publikumsmessig på arrangementsdagene, og et tv-program med mange seere på TV2.

I 2010 var det rundt 48 000 besøkende på Fredriksten under innspillingene.

"Allsang på Grensen" sendes på TV2 torsdager, og det populære programmet har blitt sett av omlag 14 millioner TV-seere siden starten.

Les også:

Allsang på grensen

SUKSESS FOR HALDEN. I følge TV2 har allsang-programmene vært sett av 14 millioner seere, siden oppstart i 2007 og fram til nå.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Enerett på provisjonssalg

Det er vanligvis sju programmer hver sommer, og blant annet er det lokale sponsorer, som kjøper seg plass med såkalte "tv-plakater".

Publikum strømmer til, og sponsorene vil gjerne bli lagt merke til, både rundt arrangementsarenaen og i sangheftene der det er annonser.

I årene 2007 til og med 2010 er det selskapet Hitsville Productions AS, som har hatt enerett på å selge "tv-plakater". I følge kontraktene med kommunen skal hver plakat koste 85 000 kroner for hver enkelt sponsor per program.

I tillegg har Hitsville Productions AS hatt en avtale med kommunen om å selge også annonser i programavis og billettsponsing.

- Det har vært en enorm jobb, og vi har spart arrangørene for masse penger, sier Ole Evenrud, som er eneeier i Hitsville Productions AS til nrk.no.

Han er en av initiativtakerne til "Allsang på grensen", og forteller at jobben med sangarrangementene har krevd nærmere seks måneders arbeid for hver sesong.

- Det har vært mye mer jobb enn det jeg først trodde det skulle bli, og jeg føler at jeg har vært med på å bidra til noe positivt. Jeg har ikke noe å skjule, sier Evenrud.

Les også:

- Burde ha lyst ut på anbud

Kontrollorganet for offentlige anskaffelser - KOFA - er kritisk til at Halden kommune har gitt bort provisjonssalg av annonser til programmet "Allsang på grensen".

- Det er slik at kravet til konkurranse er fastsatt i loven om offentlige anskaffelser, paragraf 5. Det gjelder fra første krone.

Da skal man så langt det er mulig forsøke å få inn tilbud fra minst tre tilbydere, sier KOFAs Erlend Pedersen til nrk.no.

Når staten, fylke eller kommuner kjøper varer eller tjenester for en halv million kroner eller mer, har de plikt til å utlyse anbud.

I årene 2007 til og med 2010, har Hitsville Productions AS innkassert mellom 300 000 og 450 000 per år, tilsammen mer enn 1,5 millioner kroner for de fire årene eksklusive moms.

- Når beløpene blir så nær opp til grensen for pliktig utlysning av anbud, er det ekstra viktig at man følger plikteutlysningen, sier Erlend Pedersen.

Kan bli gebyrlagt

- Hvis vi får denne saken, så må vi se på om disse kontraktene kan sees i sammenheng, sier Pedersen.

KOFA tar ikke opp saker på egenhånd, men avventer eventuelle klager eller anmeldelser, før de vurderer sakene de får til behandling.

- Hvis det er tilfelle at disse kontraktene kan sees samlet, og dermed overstiger 500 000 kroner, og det ikke er noen unntaksbestemmelser, da kan forskriftsreglene være brutt.

Det kan i så tilfelle dreie seg om en ulovig direkte anskaffelse, og da kan KOFA gå inn og gebyrlegge, sier Pedersen til nrk.no.

Per-Kristian Dahl

SKREV UNDER KONTRAKTENE. Ordfører Per-Kristian Dahl har signert eneretts-avtalene for Halden kommune.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

- Ble spurt av ordføreren

Da Halden kommune takket ja til "Allsang på grensen" ble Ole Evenrud spurt av Halden-ordfører Per-Kristian Dahl (Ap), om han kunne ta jobben med å skaffe sponsorer, forteller Evenrud.

- Det var ingen annen, som kunne ta den jobben. Jeg hadde kontaktene i bransjen og tiden fram til arrangementet var knapp. Jeg sa derfor ja, sier Ole Evenrud til nrk.no.

Evenrud sier til nrk.no at det sikkert hadde vært mulig å utlyse salgsansvaret for 2008 og utover.

- For min del takket jeg nei til å fortsette etter 2010-sesongen, sier han.

Ble aksjeselskap

Etter forslag fra Halden Arbeiderpartis Svein Olaussen i kommunestyret i Halden den 16. desember i fjor, ble allsang-prosjektet omgjort til et aksjeselskap, slik at også private interessenter kan delta.

Før 2011-sesongen ble det innhentet anbud på salg av annonser- og sponsing.

Oppgaven er delt mellom lokalradioen Radio Prime, der Ole Evenrud har en eierandel på 37,5 prosent, og Halden Arbeiderblad.

- Jeg er kun involvert på eiersiden i Radio Prime, og har ikke hånd om noen salgsaktiviteter. Heller ikke noe knyttet til "Allsang på grensen", sier han.

- Vanskelig å finne andre

Halden kommunes juridiske avdeling bekrefter at kontraktene knyttet til Hitsville Productions AS har vært tilnærmet identiske i alle årene 2007 til og med 2010.

- Årsaken til at avtalen ikke har vært ute på anbud tidligere er blant annet at det har vært usikkerhet rundt varigheten og omfanget av avtalen, skriver juridisk rådgiver Anne-Beate Olaussen i Halden kommune i et brev til nrk.no.

Hun hevder at kommunen har vurdert det dit hen at det ikke har vært mulig å finne andre egnede firmaer til annonse- og sponsorsalget, som i tillegg har hatt samme eller bedre potensiale til å sikre kommunen inntjening ved salg av sponsoravtaler.

- I denne sammenheng kan det nevnes at selv etter konkurransen om denne avtalen i 2011, kun kom inn ett tilbud, noe som støtter oppunder vurderingene som er gjort for denne typen tjenestekontrakt for "Allsang på grensen", skriver Anne-Beate Olaussen.

Nektet å vise dokumenter

I utgangspunktet nektet kommunens juridiske avdeling å fortelle hva inntektene av Hitsvilles salg av "andre produkter" innebar, med henvisning til forvaltningslovens bestemmelser om taushetsbelagte opplysninger for forretningsforhold (Offhl. § 13, Forvaltnl. § 13 (1), nr.2).

Men etter klage og press fra nrk.no, og en godkjenning fra Ole Evenrud på at alle opplysninger kunne komme fram, ga kommunen etter.

Trodde ikke det var nødvendig å utlyse

I og med provisjonssalget av annonser og sponsorplakater ikke kostet kommunen noe, så sjekket Halden kommune aldri reglene.

- Da dette var et provisjonsoppdrag hvor kommunen ikke hadde utgifter, ble det så langt jeg erfarer ikke vurdert opp mot regelverket om offentlige anskaffelser, skriver Halden-ordfører Per-Kristian Dahl i en epost til nrk.no.

Dahl tror ikke at Halden kommune står i fare for å miste troverdighet, når slike avtaler om enrett inngås, slik det er gjort med Hitsville Productions AS , uten at det lyses ut på anbud.

- Nei, det tror jeg ikke, skriver Dahl til nrk.no.