Alle tog står stille mellom 12 og 14 i dag

Jernbaneansatte over hele landet går ut i politisk streik. De krever at Stortinget skal bestemme over jernbanen for kommende generasjoner. Hvis ikke, truer de med nye aksjoner.

Tog Spikkestad-Lillestrøm

STREIKESTANS: Tog underveis stopper på nærmeste stasjon og står stille fram til streiken avsluttes klokka 14. Flere lokaltog blir også innstilt, opplyser Vy.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Dette er en politisk protest mot å innføre EUs fjerde jernbanepakke i Norge, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF).

Han mener pakken vil overføre råderetten over norsk jernbane fra norske myndigheter til EUs myndigheter.

Alle tog – inkludert Flytoget – stopper opp i to timer mellom klokken 12.00 og 14.00 når NLF og Norsk Jernbaneforbund går ut i politisk streik torsdag.

Vy setter ikke opp alternativ transport for avgangene som er berørt før, under og etter streiken. Prisavslag for forsinkelse på grunn av streiken blir bare gitt til kunder som kjøpte billett før streiken ble gjort kjent.

Rolf Ringdal

NEI: Rolf Ringdal i lokomotivmannsforbundet vil ikke at Norge lar EU bestemme over norsk jernbane. Dermed stanses togene i dag, og dette kan gjenta seg i slutten av måneden.

Foto: Norsk Lokomotivmannsforbund

Flere streiker i sympati

Også Fellesforbundet og Fagforbundet deltar i streiken. I Oslo står T-baner og trikker stille mellom 12.30 og 13.00.

– Da legger vi ned arbeidet. Grunnen til at vi ikke streiker i to timer, er at vi ønsker at så mange som mulig skal få komme seg ned til Stortinget for å delta i streiken, sier Rune Åsen, leder i Oslo Sporveiers arbeiderforening.

I Oslo starter demonstrasjonen på Jernbanetorget. De fremmøtte går opp til Stortinget der alle politiske partier er invitert for å holde appell.

En del av bussene i Trondheim står også i samme periode. Bussjåførene kan selv velge om de vil sympatistreike.

Knut Espen Øyan er seksjonsleder for trafikk i AtB. Han forteller at det kun er avganger i Trondheim som blir påvirket.

– Det er frivillig deltakelse, så det er ikke alle avganger som blir påvirket. Rundt 40 avganger blir rammet, sier Øyan.

I tillegg til demonstrasjonen i hovedstaden blir det store markeringer i Trondheim, Bergen og Stavanger og mindre markeringer i andre jernbanebyer og steder.

Regjeringen er positiv

Samferdselsminister Jon Georg Dahle har forsvart EUs fjerde jernbanepakke.

Den handler i første rekke om persontransport. Målet er å fullføre det indre marked for jernbanetjenester i Europa.

Ifølge Samferdselsdepartementet inneholder jernbanepakken regler som skal gjøre det enklere å godkjenne nye tog og gi sikkerhetssertifikat til togselskaper.

I tillegg skal det bli lettere for selskapene å konkurrere.

Norske myndigheter blir bundet på hender og føtter når det gjelder å kunne selv bestemme hva slags jernbanepolitikk vi skal ha.

Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund

– Vil skade norsk jernbane

NLF mener et norsk ja til EU-pakken vil gjøre jernbanen mindre demokratisk fordi velgerne ikke lenger kan påvirke hva slags jernbane vi skal ha.

– EU vil gjøre det obligatorisk å ha konkurranse innen persontrafikken. Vi mener det vil svekke et helhetlig togtilbud i Norge, sier Ringdal.

Han er også bekymret for at sikkerhetsbestemmelsene skal styres fra EU.

Håper protest fører fram

Forbundslederen i NLF ser for seg tre scenarioer når Stortinget senere skal behandle saken.

– Én måte er å banke den gjennom uten noen kritiske merknader. En annen er selvfølgelig å stoppe den helt. En tredje er rett og slett å utsette det.

Dersom Stortinget velger det første alternativet, har Norsk Jernbaneforbund varslet ny streik torsdag 31. oktober mellom klokka 14 og 16.