Alkolås kunne reddet liv

65 personer ble drept i trafikken på Østlandet i fjor. Alkolås kunnen reddet livet til flere av de omkomne.

Alkolås

En ny undersøkelse fra Statens vegvesen slår fast at alkolås kunne hindret flere dødsulykker på Østlandet i fjor.

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

Til sammen ble 65 personer drept i trafikken i fylkene Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold i fjor.

Nå slår en ny undersøkelse fra Statens vegvesen fast at alkolås kunne reddet livet til flere av de omkomne.

Alkolås kan redde liv

Statens vegvesen har siden 2005 gransket alle dødsulykkene i vegtrafikken på Østlandet, og statistikk viser at promillekjøring en av de viktigste risikofaktorene i trafikken.

I 11 av 65 dødsulykker var det åpenbart at bilførerne omkom fordi de ikke brukte bilbelte. I tillegg hadde mange førere drukket alkohol før de satte seg i bilen.

– Alkolås og bilbelte kunne reddet nesten halvparten av de som omkom i trafikkulykker på Østlandet i fjor, sier Harald Ståle Jansen leder av regionens ulykkesanalysegruppe (UAG).

Alkolås er et instrument som festes i nærheten av rattet og er på størrelse med en mobiltelefon. For i det hele tatt å kunne starte bilen, må du puste inn i alkolåsen. Alkolåsen gjør det umulig å starte bilen dersom du har drukket alkohol.

Jansen tror det vil bli mer vanlig med alkolås i fremtiden.

– Etter hvert vil teknisk utstyr i bilene som alkolås, automatisk varsling ved trøtthet og overtredelse av fartsgrensen bli mer vanlig. Dette er viktig for at vi skal klare å få ned ulykkestallene.

Se video: Politiet i Gudbrandsdal mener alkolås i bilene til promilledømte vil kunne hindre ulykker.

Video Alkolås-forslag

Flest menn omkom

Gjennomgangen av ulykkene i 2009 viser at menn er overrepresentert. Så mange som ni av ti trafikkdrepte er menn.

– Våre dybdeanalyser av fjorårets ulykker viser at mange menn både kjører i alkoholpåvirket tilstand og uten bilbelte, sier Jansen til NRK.

Undersøkelsen viser at 39 personer omkom i bil, og av disse var det hele 22 personer som ikke brukte bilbelte. For 11 av de 22 var det helt avgjørende at beltet ikke ble brukt, halvparten av dem var i tillegg påvirket av alkohol.

Les flere nyheter fra Oslo og Akerhus. Følg NRK Østlandssendingen på facebook og twitter.