Alene i politikken

I hele Norge er det bare én vietnameser med politisk verv, selv om det bor nesten 20.000 vietnamesere i Norge.

Leon Nhật Tran Nguyễn

Leon Nhật Tran Nguyễn

Foto: Fawad Ashraf / NRK

Norsk-vietnamesere er politisk passive, selv om mange tar høyere utdannelse og er aktive på arbeidsmarkedet.

Ved forrige kommunevalg lå valgdeltakelsen til norsk-vietnamesere på 30 prosent, og i hele Norge fins det bare én vietnameser med politisk verv.

Les også: Stor forskjell i valgdeltakelsen

- Eneste folkevalgte vietnameser

Leon Nhật Tran Nguyễn sitter i Rælingen kommunestyre for Arbeiderpartiet, og det har han gjort siden sommeren 2006.

Da rykket han opp til fast plass, og med sitt politiske verv idag er han unik.

- Jeg har fått høre at jeg er den eneste av vietnameserene som bor i Norge som er folkevalgt, forteller Nguyễn.

Blant de best integrerte

Det er ganske overraskende at Nguyễn er den eneste med vietnamesisk bakgrunn som har politisk verv i Norge.

Vietnamesere er nemlig blant de flinkeste av ikke-vestlige innvandrere til å ta høyere utdannelse, og også på sysselsetting scorer de høyt.

Men politisk er de overraskende passive: Ved forrige kommunevalg lå valgdeltakelsen på 30 prosent, noe som er lavest blant de store ikke-vestlige innvandrergruppene. Underlig, synes Vebjørn Aalandslid i Statistisk Sentralbyrå.

Unge deltar minst

 

Vebjørn Aalandslid

Vebjørn Aalandslid

Foto: Fawad Ashraf / NRK

Det er spesielt de unge som ikke deltar. Bare en firedel av unge norsk-vietnamesere stemte ved forrige valg.

- Det er en mye mindre andel enn ellers i befolkningen, og blandt andre innvandrergrupper, forteller Aalandslid.

- Det er naturlig å sammenligne med norsk-pakistanere. Det er begge store grupper som har bodd her lengre. Lang botid betyr vanligvis større valgdeltakelse, men det gjelder ikke for vietnameserne, sier Aalandslid.

19.000 vitnamesere, 11 listekandidater

Fortsetter vi sammenligningen med pakistanere ser vi at i forkant av kommunevalget om to uker er det 59 norsk-pakistanske listekandidater på landsbasis, mens det er bare elleve vietnamesiske, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Den pakistanske befolkningen er riktignok noe større, men det bor omlag 19.000 vietnamesere i Norge.

De fleste bor i sør, men også Oslo samt Akershuskommunene Skedsmo, Lørenskog og Rælingen har en stor vietnamesisk befolkning.

Prioriterer utdannelse

Professor i statsvitenskap, Tor Bjørklund har forsøkt å forstå seg på vietnamesernes stemmemønster. Forklaringen kan ligge i Vietnams historie sier han:

- Det å være politisk flyktning kan bidra til at man oppfatter politikk som noe konfliktfylt og vanskelig, som man derfor vil holde seg vekk fra. Men det kan også føre til økt politisk deltakelse, sier Bjørklund.

Dessuten er utdannelse høyt proritert, og da velger man vekk politikken, sier Bjørklund.

- Vår stemme må bli hørt

Men Leon Nhật Tran Nguyễn har valgt begge deler. Som 25-åring er han utdannet tannlege, men samtidig politisk aktiv.

Og nå ønsker han at flere skal engasjere seg.

- Vi er en av de størst minoritetsgruppene i Norge, og vår stemme burde bli hørt. Flere vietnameser burde være med å bestemme og diskutere samfunnsspørsmål, mener Nguyễn.