Aldri rykket ut til så mange tørrkok

Brannvesenet har hatt rekordmange utrykninger til tørrkok i hovedstaten i september. Årsaken? Fyll og stress, ifølge brannvesenet.

– Tørrkok er noe som kan skje alle, småbarnsforeldre som har en stressa hverdag, folk som er trøtte etter jobb og eldre med demens, sier Lars Magne Hovtun, informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat.

Vi har kanskje hørt om studenter som glemmer pizzaen i ovnen, etter en fuktig tur på byen. Men ifølge brannvesenet så er det ikke bare studentene som glemmer mat i ovnen eller på komfyren.

I Oslo har brann- og redningsvesenet rykket ut hele 63 ganger i september, ifølge Dagsavisen. Så mange ganger har brannvesenet aldri rykket ut til tørrkok på en måned.

Frem til 31. august i fjor hadde brannvesenet i Oslo 286 oppdrag som skyldes tørrkok, i 2018 er tilsvarende tall 303.

Tørrkokte kjeler

RØD SMOKK: Dette var en gang en rød smokk og en kjele med vann. Men da kjelen ble glemt ble det tørrkok.

Foto: Privat

Ønsker nedgang

I Bergen har det vært store variasjoner i antallet tørrkok de siste tre årene. I 2016 rykket brannvesenet ut til 107 tørrkok, i 2017 rykket de ut til 137, og hittil i år har de rykket ut til 60 tørrkok.

– Vi ser med andre ord ingen økning, og variasjonene per år gir oss ikke nok informasjon til kan se noen trender på dette ennå. Når det er sagt er ethvert branntilløp på komfyren er et for mye, og vi skulle ønske at vi så en sterkere tendens til nedgang, sier Trine Sivertsen Sommerlade i Bergen brannvesen.

I Trondheim har antallet tørrkok brannvesenet har rykket ut til ikke blitt flere, derimot færre.

– Vi har gjennomført flere kampanjer hvor målet har vært å få ned antallet komfyrbranner, det er mulig at det er resultater av dette som vi ser nå, skriver Anna-Karin Hermansen i Trøndelag brann- og redningstjeneste, i en e-post.

– Du får ikke alt du har krav på

– Man kan si det sånn at hvis man fjernet komfyren fra norske hjem, så ville tallet på branner sunket så dramatisk at branner nesten ikke hadde vært et problem i norske hjem, sier Jon Berge, informasjonsdirektør i If skadeforsikring.

Tørrsvidd pizza

NATTMAT: Studenter og unge folk som skal lage seg nattmat etter en tur på byen står for mange av tørrkok-tilfellene, ifølge brannvesenet.

Foto: Oslo brann- og redningsetat

Hvis uhellet er ute og du glemmer noe på komfyren, vil du ikke få hele beløpet utbetalt fra forsikringsselskapet, ifølge Berge.

– Vi reduserer utbetalingen, slik at du ikke får alt det du egentlig hadde krav på. Det er veldig individuelt fra sak til sak, men du vil merke det, sier han.

Hvis du har drukket alkohol og så glemmer noe på komfyren blir det regnet som en uaktsom handling av forsikringsselskaper.

Da kan erstatning reduseres med ti til 15 prosent.

Dødsfarlig å glemme maten

Statistisk sett utvikler omtrent hver tiende tørrkok seg til en stor og alvorlig brann, som kan ende med død.

Lars Magne Hovtun

BRANNMANN: – Tørrkok skjer alle, sier Lars Magne Hovtun, informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat.

Foto: NRK

– Mange av dødsbrannene vi har hatt i Oslo har startet på komfyren, så dette er ikke noe vi kan ta lett på. Tørrkok er et alvorlig problem og en av de store brannfarene vi har, avslutter Hovtun.

Han oppfordrer alle til å skaffe seg komfyrvakt.

– Da eliminerer man hele problemet.