Aldri mer amalgam

Fra nyttår vil det være forbudt å bruke  kvikksølv i produkter i Norge. Det gjelder også tannfyllingsmaterialer.

Tannbehandling
Foto: Scanpix

I en pressemelding fra Miljøverndepartementet står det at kvikksølv  er svært skadelig for miljøet, og når kvikksølvet havnet i miljøet hoper det seg opp i maten, særlig i fisk.

Det står også at kvikksølveksponering gir varige utviklingsskader hos barn.

- Kvikksølv er blant de aller farligste miljøgiftene. Det finnes fullgode alternativer til kvikksølv i produkter, og derfor er det riktig å innføre forbud, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i pressemeldingen.

Forbudt fra 1. januar

Fra første januar blir kvikksølv forbudt, og forbudet vil ramme blant annet bruk av kvikksølv i tannfyllingsmaterialer.

I følge tannlegeforeningen er det gjort unntak for pasienter som må behandles i narkose, og for pasienter som er allergiske mot ingredienser i andre fyllingsmaterialer, men dette unntaket gjelder kun i tre år.