Aldri blitt beslaglagt mer alkohol på Svinesund

SVINESUND (NRK): Tollerne på Svinesund har beslaglagt tre ganger så mye øl og fire ganger så mye brennevin som i samme periode i fjor.

Tatt i tollen med 2.500 liter alkohol

2.500 LITER ØL: I mars stoppet tollere en varebil som kom kjørende over Svinesund. I bagasjerommet fant de 2.500 liter alkohol.

Foto: Tolletaten

– I en trailer som vi stanset i helga var det over 20.000 liter med øl og fire-fem hundre liter med brennevin, forteller Per Kristian Grandahl.

Per Kristian Grandahl

TOLLER: Per Kristian Grandahl er kontorsjef på Svinesund.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Grandahl er kontorsjef på Svinesund tollstasjon. Helgens fangst var det fjerde kjempebeslaget på tre måneder. Så langt i år har tollerne på grensestasjonen ved Halden inndratt 100.000 liter øl og 16.000 liter brennevin.

– Det har aldri blitt beslaglagt så mye alkohol så tidlig på året noen gang, sier Grandahl.

Ikke samme økning i hele landet

I Nord-Norge har de ikke hatt samme økning som på Østlandet. I Oslo og Akershus har tollerne beslaglagt 12.770 liter øl og 668 liter brennevin så langt i år.

– Vi har altså gjort færre beslag av store partier til nå i år enn på samme tid i fjor, og samtidig ser vi at dette kompenseres ved at naboregionen vår gjør flere og større beslag, sier Paul J. Ask, seksjonssjef i Tollregion Oslo og Akershus.

Svinesund er Norges største grenseovergang. Over 1500 vogntog passerer grensa til Norge her hver eneste dag.

– Det er slik det ofte veksler mellom regionene, dels basert på hvem som klarer å være på rett sted til rett tid, hvem som fremskaffer avgjørende informasjon og selvsagt hvilke innpasseringssteder, transportruter og lagersteder de kriminelle organisasjonene velger, fortsetter Ask.

På Sørlandet har de opplevd en nedgang i mengden beslaglagt alkohol.

– Nedgangen har en sammenheng med at vi i samme periode i 2016 hadde tre-fire større beslag som trakk opp beslaglagt mengde. Dette er nok en naturlig variasjon, sier tolloverinspektør Nils Petter Røstad til NRK.

I Midt-Norge har både antall beslag og antall liter alkohol beslaglagt økt kraftig. Mot 1969 liter øl beslaglagt i fjor, har tollerne i første kvartal i år beslaglagt 14.022 liter. Også i region Vest har antall beslag økt i år.

Større risiko for å bli avslørt

Tolletaten beslagla paller med øl og brennevin.

BESLAGLAGT: Et polskregistrert vogntog ble stoppet på Svinesund med over 22.000 liter alkohol i helga.

Foto: Tolletaten

Med en kraftig økning av øl- og brennevin-beslag i tollregionene Øst- og Midt-Norge sammenlignet med i fjor, er utviklingen soleklar. Selv om tallene for de andre regionene er ganske stabile sammenlignet med i fjor.

– De store beslagene vi ser her, som når det kommer en full trailer, drar selvfølgelig tallene opp. Det kan være over 20.000 liter øl bare i én trailer, og vi har hatt en god del av dem i år. Samtidig er det jevnt med både små og store beslag fra privatpersoner, noe som drar inn ganske store mengder, sier Grandahl på Svinesund.

For gjengangerne er risikoen for å bli avslørt stadig større. Tolldistrikt Øst er i ferd med å få gode erfaringer med skiltgjenkjenningssystemet som snart er på plass langs hele Norges grense.

– Det er et system som vi allerede har hatt veldig mye glede av, og som vi helt sikkert vil få enda mer glede av.