Akutt mangel på sykepleiere

Nå er situasjonen så prekær at Moss kommune henter inn filippinske sykepleiere til 500 kroner timen.

Sykepleiere på vakt

Arkiv

Foto: Nils Fredrik Røren / NRK

Moss kommune har i mange år slitt med mangel på sykepleiere.

Kommunen ligger på bunn i fylket når det gjelder sykepleiedekning.

Sykepleiere fra vikarbyrå

- Å hente inn utenlandsk arbeidskraft er en nødløsning som er helt uakseptabel, sier fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Østfold, Karen Brasetvik.

Hun mener man burde være godt nok rustet til å dekke opp behovet med sykepleiere fra Norge.

- Når kommunen er villig til å betale 500 kroner per sykepleiertime, så har de mye å gå på i forhold til egne sykepleiere, sier Brasetvik til NRK.

Ønsker norske sykepleiere

Kommunalsjef i Moss kommune Inger-Johanne Fjeldbraaten avviser at de foretrekker fillipinske sykepleiere framfor norske.

- Vi er inne i en ond sirkel, en sirkel vi prøver å komme ut av. Vi tror dette er veien å gå for å rekruttere flere sykepleiere og tilby et godt fagmiljø, sier Fjeldbraaten.

- Da er løsningen å hente inn arbeidskraft fra Asia?

- Ja, vi tror det er god akutt nødløsning. Vi må opp på et visst nivå, og få en større sykepleiedekning for at norske sykepleiere skal fatte interesse for jobbene, sier Fjeldbraaten.

Trenger gode betingelser

- Det kan godt hende at det å hente inn sykepleiere fra Asia er en god løsning i en prekær og akutt situasjon, men kun dersom alle andre mulige tiltak her hjemme er gjort uten hell, sier Brasetvik.

Hun mener at Moss kommune så langt ikke har gjort nok for å rekruttere norske sykepleiere.

- Det er helt klart at den kommunen som tilbyr god lønn, full stilling og et godt fagmiljø får tak i gode norske sykepleiere, avslutter Brasetvik.