Aktor mener Sigrid-tiltalt ikke bør dømmes til fengsel

OSLO TINGRETT (NRK.no): – Vi bedømmer tiltalte som en meget farlig person. Risikoen for vold er skyhøy, sa aktor Jens Olav Sæther, som mener tiltalte må dømmes som utilregnelig.

Jens Olav Sæther

Aktor Jens Olav Sæther (t.h.) sier at tvilen hos de sakkyndige må veie tungt. Her sammen med bistandsadvokat Harald Stabell foran de avsluttende prosedyrene fredag.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Foreldrene til Sigrid følger prosedyrene som legges fram på den siste dagen av rettssaken i Oslo tingrett.

På tilhørerbenken i sal 250 sitter også Hanne Kristin Rohde, som ledet etterforskningen i starten av saken.

Følg prosedyrene i Sigrid-saken direkte her

Etter at aktor Nina Prebe hadde redegjort for bevisene mot tiltalte (lenger ned i saken), var det medaktor Jens Olav Sæther som kom med påtalemyndighetens konklusjon om at tiltalte må betraktes som utilregnelig.

– Den tvil som de sakkyndiges erklæringer gir, må etter vårt syn veie tungt, sa Sæther.

Sæther påpekte at nevropsykolog Anne Lill Ørbeck mener tiltalte er utilregnelig. Psykiaterne Andreas Eirik Hamnes og Kjersti Narud mener tiltalte er tilregnelig, men at de er i tvil. Tvilen begrunnes i stor grad med at de ikke har fått undersøkt tiltalte, og denne bakgrunnen må retten ta i betraktning, mener Sæther.

– Saken står i vesentlig samme stilling som da tiltalte ble tatt ut, da vi innstilte på en dom på tvungent psykisk helsevern. Har det vært en endring i vårt standpunkt, går det mot mer tvil.

– Vi kan ikke utelukke at han var psykisk syk på tidspunktet for de påklagede handlinger. Vilkårene for tvunget psykisk helsevern er åpenbart til stede, sa Sæther.

Sæther sa de betrakter tiltalte som en meget farlig person uavhengig av tilregnelighet eller ikke.

– Vi bedømmer tiltalte som en meget farlig person. Risikoen for vold er skyhøy, sa aktor Jens Olav Sæther.

Dersom retten kommer til at tiltalte er tilregnelig, må han dømmes til forvaring på 21 år, og minstetid på 10 år, sa Sæther.

Før Sæther kom til spørsmålet om tilregnelighet sa han dette om alvorligheten av forbrytelsen de mener tiltalte står bak.

– Dette er en sak som har opprørt en hel befolkning, og skapt utrygghet for mange. Vi mener at den strengeste straffen som kan anvendes, er den som bør anvendes mot tiltalte, sa Sæther.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Aktor Nina Prebe om bevisene

NETT-TV: Aktor Nina Prebe er opptatt av at bevisene må ses i sammenheng.

– Vanskelig å forstå

Da han innledet, la han likevel til at dette har vært en svært vanskelig sak.

– At vi her står overfor en person som er psykotisk i straffemessig forstand, det er vanskelig for meg å forstå, innrømmet Sæther.

NRK fikk aktoren til å utdype dette i en pause i retten.

– Hvor tydelig er det for dere at det er snakk om en utilregnelig
gjerningsmann?

– Vi vil at ting skal være riktig. Er han psykotisk, er at han ikke kan straffes. Vi har forholdt oss til om det kan bevises rettslig, at han er tilregnelig. Vi tenker at har en syk person, og at det er åpenbart.

– Når det gjelder om han er strafferettslig psykotisk, lener vi oss på det som har kommet fram i rettssaken, og det som har kommet fra de sakkyndige, vurdert opp mot beviskravet. Vi kan ikke føre bevis for at han er tilregnelig.

Aktors åtte bevis

Før Sæthers prosedyre om tilregnelighet, gikk aktor Nina Prebe gjennom bevismengden mot tiltalte.

Aktor Nina Prebe startet med å liste opp åtte hovedpunkter som etter hennes mening beviser at tiltalte har bortført, drept og dumpet Sigrid Giskegjerde Schjetne:

  1. Bompassering i Strømsveien som knytter tiltalte til stedet.
  2. Skadene på tiltaltes bil (en grønn Citroën) som ikke er forenlig med en alvorlig påkjørsel.
  3. Sigrids blod i campingvognen.
  4. Rengjøringen og oppryddingen av sengedelen etter at Sigrid er drept.
  5. Fiberfunn i Passaten, som tiltalte lånte samme dag som Sigrid ble bortført.
  6. Innpakningen av Sigrid som i det vesentlige knyttes til campingvognen og tiltalte.
  7. Tiltaltes bevegelser og rutineendringer etter Sigrid bortføring.
  8. Tidligere dom fra 2007 som sier at tiltalte har vilje og evne til å utføre grov uprovosert vold.

Bakgrunn: Her er de viktigste bevisene

– Dere skal se på bevisene under ett, det er ikke det enkeltstående bevis som skal ses på isolert. Det er når man ser på bevisene i sammenheng at det enkelte bevis gir mening, sa Prebe til dommerne.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Sigrid-tiltalte og Nina Prebe

Den tiltalte 38-åringen har ikke villet fortelle aktor Nina Prebe om hvor han var da Sigrid Giskegjerde Schjetne forsvant.

Foto: Øyvind Bye Skille/NRK / NRK

– Drept den første natten

Prebe sa at hun tror det er mest sannsynlig at Sigrid ble drept allerede den første natten. Dette begrunnes med krimtekniske funn som viser at Sigrid neppe har ligget død i campingvognen lenge.

Sentralt i saken er blodsporene i campingvognen.

– Vi legger til grunn at Sigrid er i live når hun utsettes for svært grov vold. Sigrid har ikke blødd i bilen eller på vei inn i låven, sa Prebe.

Forsvarer Elden har tidligere i saken antydet muligheten for uaktsomt drap i forbindelse med påkjørsel. Dette ser Prebe bort fra.

– Det har Ingen hensikt å slå mot noen som er død. Da er hun jo stille. Skrikingen kan være grunnen til at han slo i utgangspunktet, sa Prebe.

Prebe kommer også med et sterkt stikk til forsvarer John Christian Elden.

– Å påstå at Sigrid ikke er drept, er i kjerneområdet for den oppkonstruerte tvilen som dere (retten, journ.anm.) plikter å se bort fra, sa Prebe.

– Det er ingen holdepunkter for at Sigrid er drept ved et uhell, mener Prebe.

– Syke uttalelser fra en syk mann

Forsvaret har underveis i rettssaken påpekt at tiltalte har dårlig rygg, og at det må ha vært svært vanskelig å frakte Sigrid inn og ut av låven alene.

Prebe sa det er mulig for den tiltalte å ha fraktet Sigrid til og fra campingvognen alene. Den tiltalte har i retten hevdet dette er umulig, på grunn av ryggproblemer.

– Han har fått en skuter på minst 84 kilo inn og ut av en bil, og kjørt i 14 timer sammenhengende ved en annen anledning. Man kan hvis man vil, sa Prebe.

I prosedyren la aktor Prebe vekt på at det er tiltalte som har bortført, drept og dumpet Sigrid. Og ingen andre.

– Etter mitt syn blir det helt søkt å snakke om andre gjerningsmenn, mener Prebe.

Når det gjelder den tiltaltes uttalelser om at det kan være noen andre som har bortført og drept Sigrid, i et forsøk på å ramme ham selv, sa Prebe:

– Dette er syke uttalelser, fra en syk mann.

– Én person kan gi svar

Hun forklarte at spørsmålene som står ubesvart, på hvilken måte, når og hvordan hun ble drept, ikke bør føre til frifinnelse.

– Dette er selvfølgelig spørsmål vi gjerne skulle hatt svar på, ikke minst familien til Sigrid. Og det hadde blitt enklere for dommerne i denne saken. Etter min mening er det én person som kan gi svar på disse spørsmålene. Det er NN (tiltalte). Han har ikke ville fortelle, men heller kastet mistanke mot andre, sa Prebe.

Prebe sa at dette ikke er den eneste drapssaken med ubesvarte spørsmål der det likevel har falt dom, og pekte på Orderud-saken som et eksempel.

– Deres fokus må være bevisene i denne saken. Dere må ha fokus på det vi vet, og ikke det vi ikke vet, sa Prebe til dommerne.

Om tiltalte i retten sa Prebe dette:

– Etter min mening er det slik at han velger å ikke huske.

– Historien gjentar seg

Prebe sa man også har lagt vekt på dommen fra 2007. I denne saken har fornærmede pekt på tiltalte som gjerningsmann.

– Selv mener han at han er uskyldig dømt, og sier at han ikke husker. Han peker også på andre. Han har vist at han helt uten grunn kan slå en nabojente gjentatte ganger med en jernstang, sa Prebe.

Senere la hun også til:

– Det kan virke som historien gjentar seg.

Bakgrunn: Dette er de viktigste bevisene i Sigrid-saken

Den tiltalte 38-åringen har helt siden han ble pågrepet nektet for å ha noe med drapet å gjøre. Han har samtidig kommet med flere teorier til politiet om hva som har skjedd med Sigrid, der han også inkluderer seg selv.

Bakgrunn: Alt om rettssaken

Sakkyndige uenige

Sunnmøringen hevder selv at det ikke er noe galt med hans psyke, og at han er tilregnelig. De rettssakkyndige som er oppnevnt for å vurdere mannen, er ikke like overbevist.

Sakkyndigparet bestående av Andreas Eirik Hamnes og Kjersti Narud mener den tiltalte må betraktes som tilregnelig, under sterk tvil. Narud uttalte i retten onsdag at hun og Hamnes «antar at den tiltalte er psykisk syk».

Grunnen til at konklusjonen likevel ble tilregnelighet, var i stor grad begrunnet med at den tiltalte ikke har villet samarbeide med de sakkyndige. Dette har ført til tvil hos Narud og Hamnes, som skal føre til at man ender med en negativ konklusjon om utilregnelighet i straffelovens forstand.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sakkyndige i Sigrid-saken

De sakkyndige er uenige om den tiltalte er tilregnelig. Fra venstre: Andres Eirik Hamnes, Kjersti Narud og Anne Lill Ørbeck.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Nevropsykolog Anne Lill Ørbeck, som på tross av tiltaltes manglende samarbeidsvilje fikk snakke med ham i seks timer, er imidlertid mer sikker:

Hun mener den tiltalte er paranoid schizofren, og strafferettslig utilregnelig.

Påtalemyndigheten har i tiltalen mot 38-åringen tatt utgangspunkt i at de vil legge ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern. Statsadvokat Nina Prebe sa i forkant av rettssaken at man tok ettertrykkelig forbehold om at det kunne komme fram ting i løpet av rettssaken som ville endre dette.

Peker på «mekkekamerat»

Sigrid ble funnet i et skogholt på Kolbotn, rett ved en garasje disponert av den tiltaltes «mekkekamerat». Dette er en 65-åring som innledningsvis var siktet i saken.

Den tiltaltes forsvarer, John Christian Elden, har gjennom hele rettssaken pekt på at han mener 65-åringen ble løslatt av politiet for tidlig.

Elden har også uttalt at han ikke kan se hva som har endret seg i bevisbildet mot 65-åringen, etter at politiet begjærte ham varetektsfengslet i fjor høst.

Dom i saken faller fredag 25. oktober klokken 09.00.