Aksjonerte mot Holship

Havnearbeidere blokkerte et område på Drammen havn lørdag morgen for å hindre et skip fra selskapet Holship fra å losse og laste.

Holship har lokaler i Drammen havn

40 havnearbeidere aksjonerte mot det danske spedisjonsselskapet Holship på Drammen havn lørdag morgen. De hindret et skip med varer å komme inn i havnen.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

De LO-organiserte havnearbeiderne boikotter Holship fordi selskapet nekter å inngå tariffavtale.

– I dag har vi hatt blokade i Drammen mot Holship som ikke vil signere tariffavtale med våre havnearbeidere, sier Tommy Mangrud han er klubbleder ved Drammen havn.

Tommy Mangrud er klubbleder på Drammen havn.

Tommy Mangrud er klubbleder på Drammen havn.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Vellykket aksjon

Havnearbeiderne fikk skipet til å snu på vei inn i havna og gå til en terminal som Holship ikke har tilgang til. Dermed var det de LO-organiserte havnearbeiderne som tømte skipet som var lastet med takstein.

Regninga sender de til Holship som på sin side har varslet erstatningskrav.

Blokaden ble utført ved at rundt 40 havnearbeidere stilte opp på havna for å hindre at et skip på vei inn med varer for spedisjonsfirmaet Holship fikk losse.

– Vi fikk kontakt med kapteinen om bord i skipet ved 9-tiden og gav beskjed om at dersom det kom inn i havnen ville vi hindre Holship å bruke sine ansatte.

Havnearbeidere fra havner på hele Østlandet deltok.

– Vi finner oss ikke i at selskapet bruker egne, lavtlønnede folk og ofte utenlandske skipsmannskaper for å spare penger og få billig lasting og lossing, sier forbundssekretær Jan Sivertsen i Norsk Transportarbeiderforbund.

-Ulovlig blokade

Holship mener det ikke er riktig at de LO-organiserte havnearbeiderne har monopol på arbeidet i havnene.

– Vi betegner denne blokaden som ulovlig, sier advokat Nicolay Skarning som representerer Holship.

Holship mener havnearbeiderne ikke har rett til å fysisk hindre Holships egne ansatte i arbeidet med lossing og lasting.

– Dette var en ulovlig fysisk blokade på offentlig grunn, som ikke omfattes av vanlig lovlig boikott, sier Skarning.

Les også: Havnearbeiderkonflikt i retten

Drammen tingrett har slått fast i en dom fra mars i år at Norges Transportarbeiderforbund, NTF, kan bruke boikott som kampmiddel for å få opprettet en tariffavtale.

Holship mener boikotten er i strid med EØS-avtalen og har anket kjennelsen til
lagmannsretten.

– Dette er bare flisespikkeri og bare trenering fra Holship sin side, sier Jan Sivertsen i Transportarbeiderforbundet.

Framover vil hvert skip som kommer inn fra Holship bli møtt med blokade, sier han.