Aksjonerte for rett jernbanelinje

I underkant av 100 personer møtte opp da det ble arrangert demonstrasjonstog for et nytt dobbeltspor utenom byene Fredrikstad og Sarpsborg.

Aksjonerte for rett linje

I dag aksjonerte Aksjon Rett Linje i Fredrikstad.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Per Gunnar Øen Jensen

Styreleder i Aksjon Rett Linje, Per Gunnar Øen Jensen, ønsker ikke å forsinke jernbaneutbyggingen, men at rett linje skal bli vurdert som et likeverdig alternativ.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Det var Aksjon Rett Linje som i dag demonstrerte i Fredrikstad sentrum. De ønsker en ny vurderingen av InterCity-utbygging i Østfold. De politiske vedtakene i Fredrikstad og Sarpsborg kommune er at jernbanen skal gå gjennom sentrum av byene. Det er aksjonsgruppen uenig i, ifølge styreleder Per Gunnar Øen Jensen.

– Vi arbeider for en ny vurderingen. Vi ønsker at alternativet med rettest mulig trasé ved Son, Råde, Rolvsøy, Skjeberg og Halden, i kombinasjon med lokaltrafikk på den gamle togtraseen, skal bli vurdert på lik linje som de andre alternativene, sier han.

Håpet på bedre oppmøte

Gruppen gikk i gatene i sentrum med bannere og delte ut brosjyrer til folk. De endte demonstrasjonen på Stortorvet hvor det ble holdt appeller. Lederen sier at de håpet på bedre oppmøte.

Slik ser planene for jernbanelinje ut

Slik ser de vedtatte planene for jernbanelinje ut.

– Vi var 56 personer da vi startet, men endte opp med at vi ble i underkant av 100. Det var flere som var med da vi aksjonerte i Sarpsborg, men der har vi også flere tilhengere. I Fredrikstad finnes knutepunktet av politikerne som støtter de vedtatte planene, så det er her vi har de argeste konkurrentene, sier han.

Blant nysgjerrige tilhørere var blant andre Alf Wilhelmsen. Han står på KrFs liste i Sarpsborg og kom for å høre hva aksjonsgruppen mener.

Alf Wilhelmsen

Alf Wilhelmsen vurderer å bli medlem i Aksjon Rett Linje. Han var og hørte på aksjonistene i dag.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

– I dag bor jeg 700-800 meter fra toglinjen i Sarpsborg og det er helt greit. Jeg er opptatt av at vi må ha en toglinje for fremtiden, nok folk må ville bruke det. Jeg synes det er fint hvis det blir lokaltog der linjene går i dag. I tillegg er jeg opptatt av miljøet. Forslaget fra Aksjon Rett Linje virker mer miljøvennlig, sier han.

Mener det ikke blir forsinkelser

Øen Jensen tror ikke deres kamp kan føre til at Østfold havner bak i køen for jernbaneutvikling.

– Et demokrati virker slik at når nye momenter kommer inn, bør man vurdere det. Vi mener at en ny vurdering på utbyggingen ikke vil forsinke arbeidet, den kan gå parallelt. Om det politiske vedtaket faktisk er best vil det bli valgt på nytt, mener han.

Aksjonistene mener det både vil bli billigere og mer miljøvennlig å legge jernbanen utenom byene. Og de mener færre hus må rives.

– Slik planene er i dag, er det tusenvis mennesker som kan bli berørt. Nå må de leve i uvisshet. Folk tør ikke pusse opp husene sine eller kjøpe i området, sier lederen.

Lokalbane kan bli dyrt

Anne Siri Haugen

Prosjektdirektør for InterCity, Anne Siri Haugen, mener Aksjon Rett Linje kommer med falske opplysninger.

Foto: Jernbaneverket

Prosjektdirektør for InterCity, Anne Siri Haugen i Jernbaneverket, mener forslaget om å bygge nytt dobbeltspor via Rolvsøy og beholde dagens linje som en lokalbane er en dårlig løsning.

– Vi mener at det både vil være komplisert og dyrt. Det må gjøres mange tiltak på den og tilbudet samlet sett blir både dårligere og dyrere.

Hun viser til at en på dagens enkeltsporede bane ville det kunne kjøres maksimalt to tog i timen i hver retning. Dersom det er tenkt at Bybanen skal ha mange stopp kreves også betydelig investering og reisetiden øker.

– Vi mener at det beste tilbudet får vi med en moderne jernbane som går gjennom både Fredrikstad og Sarpsborg. Der det bor flest folk og der er det er flest som skal til skole, kulturliv og forretningsliv, sier hun.