Aksjon på Hobøl statlige asylmottak


Politiets utlendingsenhet avholdt i morges en aksjon på Hobøl statlige asylmottak. Målet var å innhente informasjon som kan bidra til å avklare identitet til tidligere asylsøkere som oppholder seg ulovlig i Norge. PU undersøkte flere beboere på mottaket, to ble pågrepet, mens en personer frivillig ønsket å reise hjem etter å ha pratet med politiet.

Hobøl statlige mottak
Foto: Heidi Gomnæs