Grønn grense skal verne Akershus-jorda

Kommunene i Akershus skal få en grønn grense som markerer skillet mellom vekst og vern. Målet er å bevare dyrka jord.

Sylvi Listhaug Vestby demonstranter

MØBLER, IKKE MAT: Demonstranter fra Norges Bygdeungdomslag og lokale bønder demonstrerte her på Delijordet i Vestby i november i fjor, da landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) ga grønt lys for å bygge nytt IKEA-varehus på matjorda. Dette har vært den heftigste jordvernstriden i Akershus de siste åra.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Sylvi Listhaug møtt av demonstranter i Vestby

GRØNT LYS: Sylvi Listhaugs ja til IKEA på Delijordet ble møtt av protester da hun var på befaring i november i fjor. I desember ga kommunal- og moderniseringsministeren klarsignal for bygging av nytt varehus.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Den heteste jordvern-poteten i Akershus de siste åra er striden om IKEA i Vestby. Hadde en grønn grense eksistert i dag, ville striden vært avgjort med et raskt blikk på kartet.

Enten hadde Delijordet ligget på den siden av grensa der vekst er viktigere enn vern og fått grønt lys for utbygging, noe som i dette tilfellet også ble resultatet.

Eller så hadde den omstridte kornåkeren ligget på den siden av grensa der vern trumfer vekst og blitt spart.

NRK har i en serie saker fortalt om «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus», den store planen for hvor folk skal bo og arbeide i fremtiden.

Mesteparten av boligbyggingen og næringsutviklingen skal skje i et begrenset antall byer og tettsteder, og det er her den grønne grensa kommer inn i bildet.

Anette Solli

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H).

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi sier at vi skal fortette i de byene og kollektivknutepunktene som er pekt ut. Der går vekst foran jordvern og andre vernehensyn, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H).

– Da må jordvernet være svært sterkt utenfor disse sonene, konstaterer Solli.

Akershus viktig kornfylke

Akershus er sammen med Østfold landets største kornfylke. Mer enn en fjerdedel av all jorda i landet som er egnet til korndyrking finner du i Akershus.

Nye boliger, nye bedrifter og nye veier legger imidlertid beslag på stadig mer av matjorda:

  • I 20-årsperioden 1993-2012 ble det i Oslo og Akershus omdisponert 26.000 dekar dyrka jord.
  • Gjeldende kommuneplaner legger opp til omdisponering som kan berøre ca. 11.000 dekar fulldyrka jord.
  • Registreringen inkluderer ikke areal til transportinfrastruktur, som de siste årene har utgjort ca. 30 % av omdisponert areal.

Ifølge Anette Solli vil innføringen av en grønn grense føre til at færre åkre og færre grøntområder blir bygd ned enn det dagens kommuneplaner legger opp til.

Vil ikke ha «urban sprawl»

– Jeg har nettopp vært i USA, et land jeg er rimelig glad i. Men jeg ønsker ikke at vi skal ha en «urban sprawl» som de har der borte (at byene sprer seg utover som bilbaserte forsteder, red. anm.). Da blir det ingenting igjen av fylket vårt.

Hvis kommunene fortsetter å bygge spredt og nekter å innføre en grønn grense, finnes det et ris bak speilet.

– Dersom vi ender opp med en plan som noen kommuner ikke følger, vil det være grunnlag for innsigelser. Til syvende og sist vil det være staten som avgjør, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli.

Den regionale planen skal ut på høring i kommunene til høsten. Nøyaktig hvor den grønne grensa skal trekkes, sies det imidlertid ingenting om. Det må kommunene selv finne ut av i sine fremtidige kommuneplaner.