Hopp til innhold

Akershus kan få nye byer

Statistisk Sentralbyrå forventer at Oslo og Akershus vil få over 400.000 nye innbyggere innen 2040. Hvor skal alle sammen bo? Helt nye byer i Akershus er et forslag.

Fra Snøhettas presentasjon

Her er det for det meste bolighus, jorder og skog i dag, men Snøhetta ser for seg at det kan bli en helt ny by på Fetsund. Kartet viser østsida av Glomma.

Foto: Faksimile fra Snøhettas presentasjon

Solveig Schytz

Leder for planutvalget i Akershus fylkeskommune, Solveig Schytz (Venstre).

Foto: Gisle Bjørneby 2011

Oslo og Akershus har begynt å legge planer for å finne ut hvor alle innbyggerne i de to fylkene skal bo i framtida.

Alle er enige om at folk må bo tettere, og et flertall i fylkestinget vil se nærmere på idéen om å lage nye byer.

– Spennende

Solveig Schytz fra Venstre er leder for planutvalget i Akershus fylkeskommune, synes det er en spennende tanke.

– Vi har tenkt at det er viktig å ikke bare se på hvordan kartet ser ut i dag, men også å tørre å tenke oss en ny by. Et sted som er lite i dag, men som bør få utvikle seg til en ordentlig by i framtida for å ta unna for befolkningsveksten, sier Schytz.

Men hvor skal de nye byene ligge?

Arkitektkontoret Snøhetta har foreslått å lage nye byer på Minnesund og på Fetsund, øst for Fetsundbrua. Oppdraget fikk de i fjor høst fra Akershus Bondelag, som var opptatt av å berge matjorda.

Ruter vil ha miljøbyer

Ruter har også tenkt på befolkningsveksten i sin plan for Oslo-regionen i 2060. Der ser de for seg nye banestrekninger og det de kaller miljøbyer, som blant annet skal ligge i Nittedal, på Ask i Gjerdrum og på Nesodden.

Kart fra Ruters strategi

Ruter ser for seg at Akershus kan få flere nye miljøbyer. Dette kartet kan du lese mer om på side 47 i Ruters strategidokument.

Foto: Faksimile fra Ruter

Men hva synes politikerne? Solveig Schytz vil foreløpig ikke si noe om hvor hun tror de nye byene kan ligge.

Bente Stein Mathisen

Bente Stein Mathisen (Høyre) er nestleder i planutvalget. Hun synes det er en dårlig idé å etablere nye byer.

Foto: Høyre

– Men jeg vil vel tenke at vi tar utgangspunkt i den jernbanen vi har i dag. Det er en basis i infrastrukturen, og er viktig for at en ny by skal kunne vokse seg stor. Da er det en fortusetning med gode togforbindelser.

– Urealistisk

Bente Stein Mathisen (Høyre) er nestleder i planutvalget, og hun liker ikke forslaget om å lage nye byer.

– Høyre synes dette er et urealistisk alternativ. Det er snakk om byer med mellom 50 000 og 60 000 innbyggere, som skal etableres på helt nye steder i Akershus. Vi synes det er vidløftige tanker, sier Mathisen.