Bane til Ahus kan havne langt bak i køen

For å bedre kapasiteten på t-banenettet i hovedstaden, vil Ruter vil anbefale ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum før T-bane til Ahus.

Utbygging

NY STREKNING: På Økern i Oslo jobbes det med en ny t-banestrekning som skal åpne våren 2016. Når det blir T-bane til Ahus er derimot usikkert.

Foto: Dina Johnsen / NRK

Flere Oslo-politikere har lenge tatt til orde for det samme, blant dem leder i bystyrets samferdsels- og miljøkomité, Marianne Borgen (SV).

– Hvis vi er nødt til å prioritere, og det ser det ut til at vi må fordi dette er store kostnader, så må vi prioritere T-banetunnel først, sier Borgen til NRK.

Å sette sentrumstunnelen foran Ahusbanen vil snu opp ned på rekkefølgen i det skjøre kompromisset om Oslopakke 3.

Ole Jacob Flæten

VOKSER MEST: Ordfører Ole Jacob Flæten i Skedsmo mener Ahusbane vil betjene det området i regionen der befolkningen øker mest.

Foto: Olav Juven / NRK

Da avtalen om hva inntektene fra bomringen skal brukes til ble reforhandlet for to år siden, ble byggestart for Ahusbanen satt til slutten av perioden 2018 til 2023. Sentrumstunnelen lå enda lenger inn i framtida.

– Å skyve Ahusbanen inn i det uvisse i stedet, blir ikke godt mottatt på Romerike, sier ordfører i Skedsmo Ole Jacob Flæten fra Arbeiderpartiet.

– Vokser og trenger bane

Flæten er forundret over at det ikke gjøres mer for å støtte opp under det som skjer av befolkningsøkning her på Romerike.

– Vi er faktisk den delen av regionen som vokser mest. Her har vi mulighet for å ta imot enda større vekst hvis vi blir backet opp med investeringer fra overordnede myndigheter, sier Flæten.

Ruter skal i løpet av våren fortelle sine eiere, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, hvilken rekkefølge de store investeringer bør komme i for å øke kapasiteten i kollektivtrafikken.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Lørenskog busstasjon

TRAFIKK-KNUTEPUNKT: Lørenskog busstasjon ved kjøpesenteret Metro er tenkt som et trafikk-knutepunkt. Her skal også banen ha stasjon, men det kan bli langt inn i framtiden før det blir en realitet.

Foto: Olav Juven / NRK

Først på fjerde

Etter det NRK erfarer står Fornebubanen først, dernest nytt signal- og sikringsanlegg på T-banen, så sentrumstunnelen inkludert ny Majorstua stasjon, og først etter det ytterligere baneforlengelser som Ahusbanen.

Den er tenkt som en forlengelse av linje 2 fra Ellingsrudåsen via Visperud og Lørenskog sentrum til Ahus, videre til Lillestrøm som et byggetrinn 2 og muligens helt til Kjeller.

– Det å få på plass gode kollektivløsninger i det urbane by-båndet mellom Lørenskog, Rælingen og Skedsmo det er et viktig grep for hele regionen, sier Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten.

– Vi ser med bekymring på at dette ikke blir prioritert, sier Flæten.

Men enn bane til sykehus

Åge Tovan

VIL GI PROBLEMER: Hvis vi ikke får en ordentlig baneløsning så får vi store problemer med tilbringertjenesten inn til Oslo, sier ordfører Åge Tovan i Lillestrøm.

Foto: Olav Juven / NRK

Det ulykksalige er, ifølge Flæten, at enkelte kun ser på Ahusbanen som noe som skal frakte groruddalspasienter til sykehuset, mens den i virkeligheten legger til rette for ytterligere vekst i tre kommuner med til sammen 100.000 innbyggere.

En av dem er Lørenskog.

– Vi er norgesmestere på fortetting, i hvert fall i Lørenskog og videre oppover til Rælingen og selvfølgelig Lillestrøm og Skedsmo. Og hvis ikke vi får en ordentlig baneløsning så får vi store problemer med tilbringertjenesten inn til Oslo, sier ordfører Åge Tovan i Lillestrøm (Ap).

De tre kommunene Skedsmo, Lørenskog og Rælingen går nå sammen om å øke trykket på Ahusbanen.

De påpeker blant annet at samferdselsinvesteringene i Oslopakke 3 er i ferd med å få en kraftig ubalanse med de store prosjektene i vest, Kolsåsbanen, Fornebubanen og ny E18.

– Da vil jo vestregionen få alt de vil ha og øst-regionen får ingenting. Det synes jeg er veldig beklagelig, avslutter Øivind Sand ordfører i Rælingen.