Aftenposten anker i Morgan-saken

Morgan Andersen er forberedt på at Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg kan bli siste stoppested etter at Aftenposten har valgt å anke lagmannsrettens dom mot avisen.

Morgan Andersen og Rune Gaustad

Morgan Andersen (t.v.) og advokat Rune Gaustad i Oslo tingrett.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Avisen ble tidligere i oktober dømt i Borgarting lagmannsrett for ærekrenkelser mot Morgan Andersen.

Aftenposten ble også dømt til å betale Andersen 100.000 kroner i oppreisning, samt 500.000 kroner i saksomkostninger. Nå har avisen bestemt seg for å anke dommen.

– Ja, dommen vil bli anket. Anken vil først og fremst dreie seg om lagmannsrettens rettsanvendelse med hensyn til det som etter Aftenpostens syn er feilaktig vektlegging av en samlet vurdering av avisens dekning av saken i løpet av det aktuelle nyhetsdøgnet, skriver avisens advokat, Jon Wessel-Aas, i en tekstmelding til Fredriksstad Blad.

Forventet anke

Aftenposten ble først felt i PFU, før de ble frikjent i tingretten, og deretter tapte ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Nå vil saken trolig ende i høyesterett. Ikke overraskende, sier Morgan Andersen til NRK.

– Jeg hadde selvfølgelig ønsket at saken var over nå, men dette er ikke uventet. Etter alle samtalene mine med Aftenposten hadde jeg forventet dette, sier han til NRK.

Den tidligere direktøren i Fredrikstad Fotballklubb regner også med at saken går enda lenger.

– Jeg har hele veien vært klar og tydelig på at jeg tror denne saken i verste fall går helt til EMD. Det har jeg også stålsatt meg for.

Felt i PFU, frikjent i tingretten

I juni 2012 ble Aftenposten felt av Pressens Faglige Utvalg, både for manglende samtidig imøtegåelse og for utilstrekkelig kildegrunnlag og dokumentasjon.

Etterforskningen av dokumentene som lå til grunn for Aftenpostens artikkel har ikke medført at Morgan Andersen ble siktet for noe straffbart forhold.

I april 2013 tok Morgan Andersen ut stevning mot Aftenposten med krav om erstatning for ærekrenkelse.

Saken var oppe for Oslo tingrett i august i fjor. Da ble Aftenposten frifunnet og Morgan Andersen ble dømt til å betale 477.000 kroner i saksomkostninger.

Borgarting lagmannsrett kom imidlertid frem til at den aktuelle artikkelen inneholdt rettsstridig ærekrenkelse, og fant at vilkårene for erstatningsplikt var til stede.