Advokaten: La Kim André få sone – eller benåd ham

Sterkt pleietrengende Kim André Holm (29) har ventet i åtte år på å få sone for et uaktsomt bildrap og andre lovbrudd. Ressursmangel og systemsvikt i Kriminalomsorgen er årsaken, mener hans advokat.

Kim André Holm

Kim André Holm ble dømt sammen med en annen mann for uaktsomt bildrap i 2009. Den andre har sonet ferdig sin dom, Kim André har ikke engang fått begynt.

Foto: Lotte Olsen/NRK

Kim Andrés soning har flere ganger blitt utsatt – senest i går.

Etter alle disse årene har Kim Andrés advokat Audun Helgheim en klar beskjed til Kriminalomsorgen: Ta ansvar – enten få soningen i gang, eller start en benådingsprosess.

Mener det skyldes ressursmangel og systemsvikt

– Jeg tolker den siste utsettelsen som at fengselet har et ressursproblem. De har rett og slett ikke kapasitet til å ta ham imot, sier advokat Helgheim.

Kim André Holm er lam fra nakken og ned. En operasjon for to år siden har gjort det mulig for ham å løfte armene, men han har ikke gripeevne.

– Han klarer ikke å skrive navnet sitt, eller andre helt elementære ting vi andre mennesker klarer, utdyper advokaten.

– På en vanlig måned har han over 30 forskjellige hjemmepleiere hjemme hos seg. I tillegg har han en personlig assistent som følger ham opp i det daglige. Så det er et stort system rundt ham som må i gang for at han skal kunne få sonet straffen sin.

Helgheim mener Holm også er et offer for en systemisk pulverisering av ansvar i Kriminalomsorgen.

Audun Helgheim, advokat

Nå må Kriminalomsorgen snart bestemme seg for hva de skal gjøre med Kim André, mener hans advokat Audum Helgheim.

– I stor grad kunne dette allerede vært gjort hvis riktig person hadde tatt tak i saken. I stedet ser saksbehandlere at det er et problem, og sender saken videre i systemet til nye saksbehandlere. Her må fengselet ta stilling til hva de vil. For Kim André er det viktig å få lagt dette kapittelet i livet sitt bak seg.

– De er kjent med problematikken rundt ham, og burde gjøre én av to ting: Enten gjøre en vurdering i forhold til en benådning, eller så må de ta ham inn til soning.

NRK Østfold har sendt en rekke spørsmål via e-post til Kriminalomsorgen region øst, og avventer svar.

Leirstein: – Finn en løsning

Ulf Leirstein, som sitter for Østfold Fremskrittsparti i Stortingets justiskomité, mener også at Kriminalomsorgen må ta tak i saken, uten å ta stilling til det Helgheim sier om en benådning.

– Her må Kriminalomsorgen være litt mer på tilbudssiden og se hva som kan gjøre av løsninger.

Ulf Leirstein, Frp

Det kan godt være flere slike problemer i Kriminalomsorgen, tror justispolitiker Ulf Leirstein (Frp), og tilbyr seg å ta saken opp med justisministeren.

Foto: Aas, Erlend / NTB Scanpix

– Å stadig kalle ham inn for så å avbryte innkallingen setter vedkommende i en forferdelig situasjon.

Vil vurdere pengebruken

Leirstein er også usikker på hvor unik Kim Andrés situasjon er, og tilbyr seg å ta saken opp med justisministeren.

– Det kan godt hende at vi har flere av denne typen saker innen Kriminalomsorgen i Norge. Det er mulig dette må styres fra Direktoratets side, slik at man eventuelt kommer med ekstra bevilgninger til de fengslene som får denne typen straffedømte til soning.

– Denne regjeringen er opptatt av å fjerne fengselskøen, og da er det viktig å sørge for at alle de som skal sone faktisk får sonet.