Advokat praktiserte uten bevilling

En advokat i Østfold er dømt til betinget fengsel i 45 dager for å ha praktisert uten bevilling. Advokatbevillingsnemnden trakk tilbake bevillingen i september 2014. To måneder senere ble oppdaget at advokaten fortsatt praktiserte, da en klient klaget til Tilsynsrådet på et salær. Advokaten må betale en bot på 15.000 kroner og må tåle inndragning på 47.000 kroner. Advokaten har senere fått tilbake bevillingen.