Advarte om bomben i 2006

I 2006 sa avdelingsdirektør Christian Fredrik Horst i Fornyings- og administrasjonsdepartementet til Østlandssendingen at han fryktet bilbombe skulle parkere rett utenfor inngangsdøra til Høyblokka i Regjeringskvartalet.

Video Vurderte sperring av Grubbegata

Se Østlandssendingens sak fra 2006. Reporteren snakker med Christian Fredrik Horst, avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Glenn Eikebråten, administrerende direktør i Foreningen Byfolk Oslo Sentrum.

– Sperringene utenfor høyblokka i regjeringskvartalet er ikke direkte avskrekkende, sa NRKs reporter den gang.

Det skriver VG Nett.

Regjeringen fikk derfor utført en risiko- og sårbarhetsanalyse i 2006 som konkluderte med at Grubbegata måtte stenges for trafikk.

Rapporten viet spesiell oppmerksomhet mot muligheten for å levere fra seg eksplosjonslaster i Grubbegata, enten bilbomber eller bomber i lastebil.

– En eksplosjonslast vil kunne gjøre størst skade i Grubbegata, sa avdelingsdirektør i fornyings- og administrasjonsdepartementet, Christian Fredrik Horst.

Horst at han fryktet at en bil med bombelast skulle parkeres rett utenfor inngangsdøra til høyblokka i Regjeringskvartalet.

Det konkrete forslaget om å stenge Grubbegata var det bystyret som måtte ta en endelig beslutning om.

Ønsket stenging - treg saksgang

Ifølge Statsbyggs bebyggelsesplan startet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, Politidirektoratet, Stasbygg med flere startet utredningsarbeidet i forbindelse med sikringstiltak og stengning av Grubbegata for biltrafikk i 2005.

Planinitiativet ble første gang oversendt Plan- og bygningsetaten i september samme år. Komplett forslag til reguleringsplan ble sendt i januar 2006.

I februar 2008 vedtok Oslo bystyre saken og bebyggelsesplanen ble oversendt Plan- og bygningsetaten i januar 2009.

Det endelige forslaget til bebyggelsesplan ble oversendt Plan- og bygningsetaten i januar 2010 og ble da liggende hos Rådhuset for politisk behandling.

I april 2010 var det fremdeles ikke fastsatt noen fremdriftsplan for den politiske behandlingen av saken.

Se Dagsrevyens innslag fra 03. august 2011 her:

Ville stenge bombegata allerede i 2004

Ville stenge bombegata allerede i 2004