Hopp til innhold

Advarer om kamp mellom nord og sør om Forsvaret

Rygge flystasjon må bli ivaretatt i langtidsplanen for forsvarssektoren, som legges fram på fredag. Det krever lokale politikere. Ordfører Inger-Lise Skartlien advarer mot en kamp mellom nord og sør om forsvarsressursene.

Venter på Rygge-planer

Tillitsvalgt for Befalets Fellesorganisasjon (BFO) ved Rygge flystasjon, Per Ivar Fjeldahl, fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen, Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien og Rådes ordfører René Rafshol har klare forventninger til langtidsplanen for forsvarssektoren.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Førstkommende fredag legger regjeringen fram den nye langtidsplanen for forsvarssektoren.

Fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen, ordfører Inger-Lise Skartlien i Rygge og Rådes ordfører René Rafshol presenterte i formiddag sine forventninger til langtidsplanen.

De har klare forventninger til langtidsplanen, sett fra et Rygge- og Østfold-ståsted.

– Vi trenger et forsvar både i nord og i sør, fordi utfordringene er ulike. Det må ikke bli en kamp mellom de to. Vi mener at Rygge peker seg ut som den basen i sør som det er vel verdt å satse penger på, sier ordfører Inger-Lise Skartlien i Rygge.

Viktig å bevare rullebanen

– Tror du Rygge flystasjon kan kompensere for det som ser ut til å gå tapt ved Moss lufthavn Rygge?

– Jeg tror ikke veldig mange av dem som arbeider på Moss lufthavn Rygge i dag, kan få ny jobb i Forsvaret. Jeg tenker at det å kunne drifte og vedlikeholde rullebanen for framtidig virksomhet, i hvert fall for Forsvaret, og kanskje også for en sivil flyplass, vil være viktig. Jeg håper at Forsvaret får tilført midler, slik at det blir mulig å gjennomføre, sier Skartlien.

– Hvilken betydning vil det ha for Rygge og for fylket dersom Rygge flystasjons aktivitet blir flyttet ut eller blir sterkt nedbemannet?

– Det vil ha en stor betydning, primært forsvarsmessig og beredskapsmessig. Vi vil få et dårligere forsvar av Norge. I tillegg vil det selvfølgelig være 500 arbeidsplasser som forsvinner, men det alvorligste er at forsvaret av Norge blir dårligere, mener Skartlien.

Regional funksjon

Fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen mener det er avgjørende for Østfold at det satses på Rygge flystasjon, fordi Rygge har en regional funksjon.

Hun opplyser at de tillitsvalgte på Rygge i sin tid henvendte seg til fylkeskommunen og ba om at det ble gjort en jobb for flystasjonen.

– Vi har samlet og koordinerte innsatsen inn mot Stortinget og regjeringen, sier Jacobsen.

– Er det håp om at det kan bli flere arbeidsplasser, dersom dere får mer midler til Rygge flystasjon?

– Det er selvfølgelig en positiv konsekvens for Østfold og for regionen, men det er ikke noe argument for å utvide Rygge flystasjon. Argumentet er de fagmilitære rådene og den gode funksjonen som Rygge har.

Jacobsen understreker at det er tverrpolitisk enighet i Østfold og på Østfold-benken om at det er avgjørende viktig for Østfold at det satses på Rygge.

Rygge Flystasjon

Rygge flystasjon.