– Tenk alternativer

Ramsar-sekretariatet oppfordrer Miljødirektoratet til å tenke nytt før en eventuell ny vei- og jernbaneutbygging over våtmarksområder på Ringerike starter.

Sangsvane på vingene

Sangsvanene er bare en av artene som vil bli berørt av utbyggingen.

Foto: Tom Andre Michael

Generalsekretær Christopher Briggs i Ramsar-sekretariatet, krever innsyn i alle tilgjengelige dokumenter om konsekvensene vei og jernbane vil ha for våtmarksområdet og ber også om å få komme på befaring i området.

– Dette brevet kan bare tolkes som at han er sjokkert over at et verdifullt våtmarksområde planlegges ødelagt, sier generalsekretær i SABIMA, Christian Steel.

Christian Steel

Christian Steel er generalsekretær i SABIMA, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold.

Foto: SABIMA

Sabima er Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, en miljøorganisasjon som jobber for bevaring av biomangfold. SABIMA er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge

Briggs skriver videre at han er «overrasket» over at et område som det er frarådet å bygge to ganger tidligere på grunn av miljøhensyn, nå er med i planene.

Ramsar-konvensjonen er en internasjonal miljøvernavtale. Norge var i 1974 et av de første landene som skrev under på avtalen. Over 150 land har valgt å gjøre det samme, og 1880 områder er vernet gjennom avtalen.

Ødelegger uerstattelig område

Ifølge Christian Steel har Norge påtatt seg et internasjonalt ansvar for å ta vare på våtmarksområdet ved Tyrifjorden for å bidra til å opprettholde et arts- og naturmangfold.

Les også: Bekymret for våtmarksområder

Området er uerstattelig og det finnes alternative veitraseer med langt mindre miljøkonsekvenser enn den de har valgt.

– Våtmarkene er en truet naturtype og viktig blant annet som matfat for trekkende fugler.

Ramsar-sekretariatet i likhet med SABIMA, oppfordrer planleggerne å finne fram alternativene som er lagt vekk.

Blant annet er det mulig å legge jernbanen om Nittedal og Lunner.

– Å bygge i dette området er konfliktfylt nesten uansett, men her har myndighetene muligheten til å finne alternativer som ikke ødelegger et av de mest unike områdene i landet, sier Steel.

Han mener det er fullt mulig å legge jernbane og vei utenom våtmarksområdene, men da må myndighetene tenke helt nytt.

Les også: 20 millioner til Ringeriksbanen


Ikke konkludert

Tidligere i høst sa statssekretær i Samferdselsdepartementet, John-Ragnar Aarset til NRK at politikerne er godt kjent med hvilke verneområder som finnes i dette området.

– Vi har ennå ikke konkludert hvor trasé for vei eller jernbane bør gå gjennom Hole og Ringerike.

Les også: Vil ha statlig styring av ny Ringeriksbane